PostgreSQL Global Development Group ogłosiła dziś nowe wydanie, najbardziej zaawansowanej open source bazy danych. Bieżące wydanie zawiera rekordową liczbę nowości jak i ulepszeń, które w bardzo dużym stopniu wzbogacają PostgreSQL-a dla projektantów aplikacji, administratorów baz danych i użytkowników.


Dodano następujące rzeczy m.in.:

 • pełna integracja z silnikiem bazodanowym wydajnego wyszukiwania pełnotekstowego ang. full-text search
 • wsparcie dla standardu SQL/XML obejmujące nowe operatory i nowy typ danych XML
 • wyliczeniowy typ danych ENUM Przykładowa składnia: CREATE TYPE kolor AS ENUM (’czarny’, 'czerwony’, 'zielony’).
 • w typie tablicowym można zapisywać złożone typy danych
 • wprowadzenie unikalnego typu danych UUID ang. Universally Unique Identifier wg RFC 4122
 • dodanie kontroli dotyczącej położenie wartości NULL w sortowaniu (na początku lub na końcu sortowania). Rozszerzona składnia: ORDER BY … NULLS FIRST/LAST
 • aktualizowalne kursory ang. updatable cursors
 • parametry konfiguracyjne serwera bazodanowego można teraz w prosty sposób ustawiać przez funkcje bazodanowe
 • typy zdefiniowane przez użytkownika można teraz modyfikować
 • automatyczne nowe stworzenie planu zapytania przechowywanego w cache, w przypadku zmiany definicji tabeli lub gdy statystyki zostaną zaktualizowane
 • wsparcie Security Service Provider Interface (SSPI) dla autentykacji w Windows
 • wparcie dla autentykacji GSSAPI ang. Generic Security Services Application Program Interface
 • całe wydanie PostgreSQL można skompilować w Microsoft Visual C++

Niektóre ulepszenia z zakresu wydajności:

 • asynchroniczne opóźnione zatwierdzanie zapisów do WAL podczas zatwierdzania transakcji
 • zapis punkt kontrolnego dziennika transakcji ang. checkpoint może być rozciągnięty w dłuższym okresie czasu dla wyrównania nagłych skoków w I/O podczas zapisu każdego checkpoint’a.
 • strategia zapisywania w tle (Just-in-time) zwiększa wydajność zapisu na dysk
 • Heap-Only Tuples (HOT) umożliwia ponowne wykorzystanie miejsca w większości zadań UPDATE i DELETE
 • użycie nie trwałych ID transakcji dla transakcji tylko odczytujących, które redukuje koszty ogólne i potrzebę porządkowania (VACUUM). Nie zostaje zwiększany globalny licznik transakcji.
 • redukcja kosztów ogólnych składowania per wiersz i per kolumna
 • równoczesne duże sekwencyjne skanowania mogą teraz współdzielić odczyty z dysku
 • ORDER BY … LIMIT można być wykonane bez sortowania
 • udoskonalenie złączeń typu hash w przypadku wielu wystąpień wartości NULL
 • zwiększenie efektywności operatorów LIKE/ILIKE, szczególnie dla wielobajtowych ustawień znaków jak UTF-8

Pełna lista zmian wydania 8.3 znajduje się na stronie projektu.

Aktualne wersje:

Archiwalny news dodany przez użytkownika: Sławomir Sudnik.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →