Po wczorajszym głosowaniu w Komitecie Technicznym 182, podczas którego zdecydowano o poparciu – z czterema zastrzeżeniami – formatu MS OO XML w głosowaniu ISO, Polski Komitet Normalizacyjny znalazł się w sytuacji, gdy dwa komitety techniczne zagłosowały w odmienny sposób. W związku z tym, oraz w związku z pewnymi zastrzeżeniami proceduralnymi, dwoje członków KT 171 (w tym autor tego tekstu) wystosowało do Prezesa PKN list z prośbą o przyjęcie przez PKN neutralnego stanowiska. Poniżej publikujemy treść listu dostarczonego dziś do Prezesa PKN.

Warszawa, 31.08.2007

Pan
Tomasz Schweitzer
Zastępca Prezesa
Polski Komiet Normalizacyjny
Szanowny Panie Prezesie,


z zaskoczeniem przyjęliśmy informację o głosowaniu projektu normy DIS29500 w KT 182 PKN. Jeszcze 9 sierpnia br. był Pan uprzejmy poinformować opinię publiczną, że komitetem wiodącym w tej sprawie jest KT 171 PKN oraz że do niego przekazał Pan zastrzeżenia do tej normy złożone w PKN. Komitet ten zaopiniował negatywnie projekt normy jeszcze przed 17 sierpnia. Tymczasem już 6 sierpnia KT 182 rozpoczął konsultacje społeczne projektu normy, choć w dniu 17 sierpnia w zakresie działania KT 182 (zgodnie z informacjami opublikowanymi na witrynie internetowej PKN) nie znajdowały się zagadnienia związane z opisem i przetwarzaniem dokumentów elektronicznych.
Jesteśmy zaniepokojeni trybem pracy nad projektem normy, który pozostawia wiele niejasności i pytań nad celem przeniesienia opiniowania normy z KT 171 do KT 182 już w trakcie procesu normalizacyjnego.
Ponadto, z posiadanych przez nas informacji wynika, że nie wszyscy członkowie KT 182, którzy byli jego członkami w dniu głosowania, zostali powiadomieni o posiedzeniu komitetu, co również poddaje w wątpliwość poprawność proceduralną przyjęcia rekomendacji przez tenże komitet.
W związku z powyższymi wątpliwościami proceduralnymi oraz w sytuacji istnienia sprzecznych rekomendacji wydanych przez dwa komitety techniczne, zwracamy się do Pana Prezesa o zajęcie neutralnego stanowiska w tej sprawie przez Polski Komitet Normalizacyjny. Takie neutralne stanowisko mogłoby się przejawić głosem wstrzymującym lub też powstrzymaniem się od głosowania.
Z poważaniem
Krzysztof Leszczyński, Członek KT 171
Łukasz Jachowicz, Członek KT 171
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →