Polski Komitet Normalizacyjny w najbliższym czasie będzie podejmował ostateczną decyzję, czy poprzeć nie do końca otwarty format Microsoft Office Open XML w głosowaniu nad przyjęciem go jako standard ISO. W związku z kontrowersjami związanymi z tym formatem zapisu danych, ogłoszono publiczne konstulacje.
Biorący udział w konsultacjach proszeni są o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy zostało stwierdzone naruszenie zasad polityki patentowej oraz własności intelektualnej przyjętych przez organizacje ISO i IEC (jeśli tak, to jakich oraz w jaki sposób)?
 2. Czy proponowana norma spełnia cele normy międzynarodowej opisane w Dyrektywach ISO/IEC tzn.:
  • Jest kompletna w sposób wystarczający, w granicach wyznaczonych jej zakresem
  • Jest zwarta, jasna i precyzyjna
  • Bierze pod uwagę aktualny stan rozwoju techniki *
  • Umożliwia prace rozwojowe związane z postępem technologicznym
  • Jest zrozumiała dla wykwalifikowanego specjalisty, który nie brał udziału w jej opracowywaniu

  Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

 3. Czy proponowana norma zawiera sprzeczności z innymi istniejącymi normami ISO, które uniemożliwiają zastosowanie tych norm w jednym produkcie? (Jeśli tak, to prosimy załączyć dokładny opis takich sprzeczności).

Czas na nadsyłanie odpowiedzi mija 17 sierpnia o godzinie 16:00.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach. Informacje na temat problemów z MS OO XML można znaleźć m.in. w Objections to Ecma 376 from OpenOffice.org in Denmark, petycji petycji FFII oraz naszym tekście sprzed kilkunastu dni.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →