Fundacja Wolnego Oprogramowania opublikowała dziś trzeci draft swojej podstawowej licencji na oprogramowanie, GPL. Podstawowe zmiany wprowadzane przez GPLv3 były już opisywane w naszym serwisie, pojawiła się też analiza prawna. Zobaczmy więc, jakie pojawiły się najistotniejsze zmiany zmieniono w stosunku do poprzedniego draftu.

Tivoizacja
Zasadnicze zmiany wprowadzono do sformułowań dotyczących „tivoizacji”. Zrezygnowano z obecnego w poprzednim szkicu wzbudzającego nieporozumienia i kontrowersje pomysłu włączenia kluczy kryptograficznych potrzebnych do instalacji programu do definicji kodu źródłowego. Zamiast tego wprowadzono pojęcie „Informacji Instalacyjnej” – informacji potrzebnej do wprowadzenia zmienionego programu i uruchomienia go bez ograniczeń na urządzeniu.
Dodatkowo, ograniczono działanie zapisów antytivoizacyjnych do tzw. „produktów użytkowych”. Ogranieczenie to wzięło się stąd, że w toku prac nad licencją stwierdzono, że ośrodki używające wyspecjalizowanego sprzętu często wolą nie mieć nad nim pełnej kontroli, i postanowiono nie wchodzić w drogę tym decyzjom. Obowiązek dostarczenia Informacji Instalacyjnej nie obowiązuje również w przypadku „rozpowszechniania efemerycznego”, gdy nie wchodzi w grę przekazanie (stałe lub czasowe) prawa własności i użytkowania, a także gdy program znajduje się w niemodyfikowalnej pamięci (ROM) urządzenia.
Patenty
Zgodnie z zapowiedziami, pojawiły się zmiany w sekcji dotyczącej ochrony przed patentami – prawie cała 11. sekcja została przepisana od nowa. Pojawiły się m.in. zapisy dotyczące umów dających dyskryminującą ochronę przed patentami – jest to reakcja na umowę Microsoft-Novell, dającą taką ochronę przed patentami Microsoftu tylko klientom Novella.
Dodatkowe obostrzenia
Całkowicie usunięto sekcję 7b, dającą możliwość nakładania na program dodatkowych obostrzeń, wybranych z wyspecyfikowanej listy. Możliwość ta stała się niepotrzebna dzięki wprowadzeniu w całej licencji innych, oddzielnych zapisów, służących celom, które miały zapewnić poszczególne opcjonalne ograniczenia.
Kompatybilność
Pojawiła się oddzielna sekcja, stwierdzająca wprost, że program objęty licencją GNU GPL można łączyć z programami objętymi licencją Affero GPL w wersji 2 (która jeszcze nie jest gotowa). Nie będzie obiecanej zgodności z licencją Apache.
Zachęcamy do samodzielnego przeanalizowania nowego szkicu i towarzyszącego mu uzasadnienia wprowadzonych zmian. Trzeci szkic jest przedostatnim pośrednim krokiem na drodze do ostatecznej wersji – teraz mamy 60 dni na zgłaszanie swoich komentarzy na jego temat.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: rcz.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →