Czy Komisja Europejska przyznała właśnie, że patenty na oprogramowanie nie powinny być udzielane? Tak wynika z listu komisarza Charlie McCreevy’ego, który odpowiedział w imieniu Komisji na list eurodeputowanego Adama Gierka dotyczący patentowalności oprogramowania (oba listy – poniżej).
Profesor Adam Gierek wyraził swoje zaniepokojenie tolerowaniem przez Komisję sytuacji, gdy Europejski Urząd Patentowy (EPO) – wbrew konwencji patentowej – udziela unieważnianych później przez krajowe urzędy patentowe patentów na oprogramowanie. Sytuacja jest tym groźniejsza, że u podstaw projektowanego właśnie tzw. patentu wspólnotowego leży m.in. zasada uznania interpretacji prawa dokonanej przez EPO.

Charles McCreevy odpowiedział, że celem Komisji nie jest zmienianie istniejącego systemu, lecz raczej wprowadzenie bezpośredniego połączenia między prawem unijnym a europejskim prawem patentowym (EPO jest organizacją europejską, nie unijną). Dodał, że przygotowywany przez Komisję projekt prawa patentowego potwierdza niepatentowalność algorytmów – w tym oprogramowania – i takie patenty, jeśli zostaną udzielone, będą mogły być unieważniane w ramach procedury sądowej.
Odpowiedź komisarza McCreevy’ego jest pierwszym w historii europejskich sporów patentowych przyznaniem Komisji, że oprogramowanie nie jest patentowalne. Jednak nie rozwiązuje to podstawowego problemu – Europejski Urząd Patentowy w dalszym ciągu będzie mógł udzielać patentów na algorytmy i oprogramowanie, dopiero odpowiednia (zapewnie również: droga i długotrwała) procedura sądowa będzie mogła doprowadzić do ich unieważnienia.
Więcej na temat patentów na oprogramowanie można znaleźć w archiwum 7thGuarda oraz na stronach FFII.
Treść pytania zadanego przez prof. Adama Gierka
ZAPYTANIE PISEMNE P-1625/06
złożone przez: Adam Gierek (PSE)
do Komisji
Dotyczy: Patent Wspólnotowy
System patentowy może odgrywać zasadniczą rolę w stworzeniu odpowiedniego statusu prawnego dla innowacji i zapewnieniu właściwego wynagrodzenia ich twórcom. Jestem zaniepokojony praktyką działania Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), która podważa społeczną akceptowalność systemu patentowego. Bo taki jest skutek udzielania patentów na rozwiązania, które zgodnie z obowiązującym prawem nie podlegają patentowaniu. Szczęśliwie, sądy państw członkowskich wykorzystują swe uprawnienia, by unieważniać przyznane przez EPO patenty na oprogramowanie i metody prowadzenia działalności gospodarczej. Inne podejście EPO i np. polskiego urzędu patentowego powoduje, że ten ostatni w ciągu miesiąca odmawia przeciętnie udzielania dwóch patentów zgłoszeniom, które uzyskały patent w EPO. Dotychczas polski sąd podtrzymywał ważność takich decyzji.
Ostatnio również Wysoki Sąd Anglii i Walii (High Court of England and Wales) unieważnił na terytorium Zjednoczonego Królestwa dwa patenty udzielone przez EPO, podkreślając przy tym konieczność wyłączenia programów komputerowych spod działania prawa patentowego nawet wtedy, gdy w związku z wykorzystaniem programu następuje skutek fizyczny.
Przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim 6 lipca 2005 poseł sprawozdawca Michel Rocard powiedział:”…odrzucenie dyrektywy jest sygnałem dla Europejskiego Urzędu Patentowego. Parlament Europejski odmówił ratyfikacji ostatnich błędów prawnych, polegających na rozszerzeniu zakresu patentowalności na pewnego rodzaju programy komputerowe”. Jednak EPO nie odniósł się do tego sygnału i nie skorygował swojej praktyki.
Czy więc w świetle powyższego Komisja nadal podtrzymuje pogląd wyrażony w punkcie 2.3.2 propozycji rozporządzenia Rady o Patencie Wspólnoty (COM(2000) 412 final – 2000/0177 (CNS)1), że do patentów Wspólnoty będzie stosowana interpretacja prawa (case law), jaka została przez EPO zastosowana dla patentów europejskich?
Odpowiedź komisjarza McCreevy w imieniu Komisji Europejskiej
P-1625/06EN Answer given by Mr McCreevy on behalf of the Commission
(18.5.2006)
The explanatory memorandum of the Commission’s proposal for the Community patent Regulation states that the European Patent „Office will apply to the Community patent the case law which it has developed for the European patent, to the extent that the rules in the Regulation and the Convention are identical”.
The Commission’s proposal on the Community patent is not intended to amend the structure of the European patent system. Rather, it provides a link between the Community and the European Patent Office (EPO), which is not a Community body. While the pre-grant phase of the Community patent (including the procedural and substantive issues) could in principle be governed by the European Patent Convention (EPC), the post-grant aspects of a Community patent (including questions of validity, infringement, assignment and statutory or compulsory licensing) would be governed by the Community patent regulation. The EPO Patent Office would thus actually apply and be bound by a new unitary Community law with respect to Community patents. Indeed, an important feature of the proposed Community patent system is the accession of the Community to the EPC. By this, the convention becomes part of the Community acquis and subject to interpretation by the European Court of Justice (ECJ). The ECJ is not bound by the case law developed by the EPO and is free in its interpretation of the provisions of the EPC, once it becomes part of the Community acquis.
Moreover, with respect to the particular cases mentioned by the Honourable Member, the draft Community patent Regulation confirms in its Article 28.1(a) that patents granted for a subject matter (such as computer programs), which is excluded from patentability pursuant to Article 52 EPC, may be invalidated in a relevant court proceeding.
This being said, the Directorate-General for the Internal Market and Services has launched a broad consultation of all interested parties on the future patent policy in Europe, with a particular focus on the structure of the European patent system. The Community patent, including the common political approach which was reached by the Council on 3 March 2003, forms part of the questions addressed to all stakeholders. The deadline for the consultation was 12 April 2006 and preliminary findings will be discussed with stakeholders at a hearing in Brussels that will most probably take place in June 2006. The Parliament will of course be duly informed of the results of this consultation.
COM (2000) 412 final
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →