W imieniu zespołu PDDP zapraszam na kolejną porcję nowości ze świata Debiana. Przyjemnej lektury.

Witaj w dwudziestym dziewiątym w tym roku numerze DWN, tygodnika dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. Wraz z wydaniem tego DWNa, zakończy się tegoroczna konferencja Debiana w Finlandii. Na wspólnej fotografii zebrało się około 270 ludzi, którzy przewinęli się podczas niemal trzytygodniowej konferencji w Helsinkach. Podczas konferencji Alioth został zaktualizowany do Debiana sarge wraz z kilkoma poprawkami.
Plany dla nowego Debian-CD. Steve McIntyre podsumował cele i plany związane z następną wersją debian-cd. Poprawienia wymaga obsługa zadań i zależności. Trzeba ulepszyć kod aby pakiety kopiowały się szybciej i uprościć możliwości tworzenia dla różnych architektur lub związnych z tym binariów/źródeł.
Aktualny stan Debiana GNU/Hurda. Michael Banck poinformował, iż Debian GNU/Hurd żyje i ma się dobrze, choć potrzebuje nieco pomocy. Zbudowano około 40 % wszystkich pakietów Debiana dla Hurda a buildd oczekuje włączenia do systemu archiwum. Zespół Hurda opiekuje się podstawowymi pakietami a koordynacja tej adaptacji odbywa się poprzez Aliotha.
Aktualizacja bibliotek dla ABI C++. Steve Langasek wyjaśnił, że podczas przechodzenia na GCC 4.0 ze zmienionym ABI, należy przemianować biblioteki bez zmiany soname. Steve ostrzegł także deweloperów aby nie przesyłali bibliotek do archiwum Debiana zanim biblioteki C++ od których zależą nie zostaną zmienione i zbudowane na wszystkie architektury.
Poszerzanie zespołu ds. wydania. Andreas Barth poszukuje nowych asystentów ds. wydania w celu lepszego podziału pracy podczas przygotowań wydania etch, które właśnie się zaczęły. Kandydaci na asystentów muszą być deweloperami Debiana, mieć mnóstwo wolnego czasu, pracować z QA (zapewnienie jakości) oraz znać podstawowe języki programowania i skryptowe a także rozumieć proces tworzenia pakietów dla Debiana. Andreas podkreślał, że jest to długookresowa pozycja.
Śledzenie dystrybucji i wersji. Colin Watson poinformował o sporej modyfikacji systemu śledzenia błędów. Dzięki temu możliwa jest obserwacja wersji i dystrybucji, których dotyczy dany błąd. Zgłaszający błędy mogą teraz dodać określoną wersję do błędu i zamykać błędy w odniesieniu do określonej wersji. W wyniku tych modyfikacji zmienione zostały znaczniki dustribution-specific.
Opieka nad pakietami osieroconymi. Raphaël Hertzog zaproponował zarządzanie pakietami osieroconymi z niewielką bazą użytkowników na Alioth oraz umożliwienie dostępu w trybie zapisu ludziom zainteresowanym opieką, choćby nawet nie chcieli zostać ich oficjalnymi opiekunami. Rapha chciałby założyć grupę roboczą QA, która zajmie się opieką takich pakietów ze sporą pomocą z zewnątrz.
Grupa Debiana ds. drukowania. Roger Leigh zaproponował utworzenie grupy Debiana zajmującej się problematyką podsystemu wydruku, mającą na celu zajmowanie się różnymi pakietami związanymi z drukowaniem. W związku z wieloma sposobami konfigurowania systemu drukowania, błędy w jednym pakiecie są często związane także z innymi pakietami. Wynikiem propozycji jest stworzenie listy pocztowej.
Zmiana domyślnych ustawień w SSH. Marco d’Itri zauważył, iż domyślne ustawienie opcji HashKnownHosts zostało zmienione w dystrybucji sid na yes, co sprawia, że wszystkie nowe hosty są szyfrowane. Nie są przez to w ogóle możliwe do odczytania przez człowieka. Florian Weimer dopisał, że takie ustawienie ogranicza możliwości ataku ze strony robaków na plik known_hosts. Colin Watson zacytował dokumentację ssh-keygen, która pomoże usunąć stare wpisy.
Poprawki bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

 • DSA 746: phpgroupware — Wykonanie kodu z zewnątrz.
 • DSA 754: centericq — Niebezpieczne tworzenie pliku tymczasowego.
 • DSA 755: tiff — Wykonywanie dowolnego kodu.
 • DSA 756: squirrelmail — Kilka słabych punktów.
 • DSA 757: krb5 — Wiele słabych punktów.
 • DSA 758: heimdal — Wykonywanie dowolnego kodu.
 • DSA 759: phppgadmin — Trawersacja katalogu.
 • DSA 760: ekg — Kilka słabych punktów.
 • DSA 761: heartbeat — Niezabezpieczone pliki tymczasowe.
 • DSA 762: affix — Wykonanie dowolnego polecenia i kodu.

Pakiety nowe lub warte uwagi. Następujące pakiety zostały ostatnio dodane do niestabilnego archiwum Debiana lub zawierają ważne poprawki.

 • amiboot — Bootloader for Linux/m68k kernel for Amiga OS.
 • coldfire — Freescale Coldfire 5206 emulator.
 • drbdlinks — Manages symlinks into a shared DRBD partition.
 • felix — High performance programming language translator and tools.
 • gcfilms — GTK2 application for managing DVD and video collections.
 • gimp-print — Print plugin for the GIMP.
 • graphmonkey — GTK#-based graphing calculator.
 • guml — GUI management console for User Mode Linux.
 • habak — Utility for creating multi-layered backgrounds in X11.
 • ijsgutenprint — Inkjet server – Ghostscript driver for Gutenprint.
 • kluppe — Loop-player and recorder designed for live use.
 • omake — Build system with automated dependency analysis.
 • paintlib2c2 — C++ class library for image manipulation.
 • piuparts — Debian package installation, upgrading, and removal testing tool.
 • proxsmtp — Multi purpose SMTP Proxy.
 • redet — Regular expression development and execution tool.
 • rtorrent — Ncurses BitTorrent client based on LibTorrent.
 • wallpaper-tray — Wallpaper changing utility for GNOME.
 • xserver-xorg — The X.Org X server.

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów bądź tłumaczy. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na Twój mail pod adresem pddp@debian.linux.org.pl.
Tłumaczenie: Artur Szymański.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: arteek.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →