Jak podaje SlashDot francuski sąd zakazał stosowania zabezpieczeń Digital Right Managemet na płytach DVD gdyż ogranicza to prawa nabywcy w zakresie tzw. „dozwolonego użytku” w tym do do robienia kopii bezpieczeństwa oraz do zapisu nabytego utworu w zmienionym formacie (np. VHS).
Oryginalna informacja zamieszczona została w servisie 01Net. Serwis jest po francusku ale istnieje angielskie tłumaczenie informacji.
PS. Tekst poprawiony po uwzględnieniu angielskiego tłumaczenia.
PS.2 Polska wersja informacji (bez podania źródła)

Wyrok wydał sąd apelacyjny w Paryżu w dniu 22 kwietnia 2005r. Dotyczył zabezpieczonej przed kopiowaniem płyty DVD. Uchylił tym samym wyrok sądu pierwszej instancji wydany w kwietniu 2004r i korzystny dla pozwanych firm „Les Films Alain Sarde” i „Studio Canal”, które wydały zabezpieczoną przed kopiowaniem płytkę DVD z filmem Mulholland Drive Dawida Lyncha. Powództwo wytoczyła organizacja konsumencka UFC-Que Choisir broniąca praw nabywcy płyty, który chciał przegrać film na VHS by móc go oglądać u matki, która nie miała DVD.
Dodatkowo Sąd stwierdził, że wprawdzie płytę oznaczono literami CP („copie prohibee”) ale jedynie małymi literami oznaczenie takie jest niewystarczające.
„Les Films Alain Sarde” i „Studio Canal” otrzymały nakaz odblokowania DVD w terminie 1 miesiąca.
Jest to orzeczenie prawdopodobnie sprzeczne z wydanym przez sąd apelacyjny w Wersalu, 15 kwietnia 2005r, orzeczeniem akceptującym zabezpieczenia na płycie CD firmy EMI.
Nie można wykluczyć, że pozwanym firmom przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Kasacyjnego.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: sanskryt.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →