27 kwietnia 2005r prezydent Bush podpisał ustawę wprowadzającą nowe sankcje karne wobec osób naruszających interesy właścicieli majątkowych praw autorskich do filmów i innych utworów – „Family Entertainment and Copyright Act of 2005”.
Uwaga, wydaje się, że można te przestępstwa popełnić również działając na terenie Polski bez potrzeby wyjazdu do USA.

1. Karę do 3 lat więzienia i grzywnę można wymierzyć osobie, która bez zezwolenia dokonuje nagrania filmu w trakcie jego projekcji w kinie.
Jeżeli jest to drugi lub kolejny taki przypadek kara może dochodzić do 6 lat więzienia.
2. Karę do 5 lat więzienia i grzywnę można wymierzyć osobie, która umyślnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub korzyści innego rodzaju niż finansowa:
– skopiowała lub rozprowadziła, w tym elektronicznie, co najmniej jedną kopię lub zapis utworu objętego ochroną prawnoautorską (program komputerowy, utwór muzyczny,film, lub inny utwór audiowizualny lub nagranie dzwiękowe), o wartości detalicznej nie niższej niż 1.000 USD;
– rozpowszechniła dzieło przeznaczone do rozpowszechniania komercyjnego (przyszłego) umieszczając je w sieci komputerowej w taki sposób by było publicznie dostępne.
Jeżeli jest to drugi lub kolejny taki przypadek kara może dochodzić do 10 lat więzienia.
I to by było na tyle. Życzę wszystkim miłego działania w sieciach p2p jeżeli planujecie wyjazd do USA 😉
Archiwalny news dodany przez użytkownika: sanskryt.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →