Od redakcji: Z drobnym opóźnieniem, za które przepraszamy pt. czytelników, publikujemy kolejny odcinek cyklu poświęconego programowaniu w Mono. Zapraszamy do lektury!

Wstęp

Witam w kolejnym artykule poświęconym programowaniu w technologii MONO. Dzisiaj zajmiemy się stworzniem prostego programu korzystając z Gtk#. Gtk# umożliwia tworzenie aplikacji desktopowych, które można łatwo przenosić między platformami, które są wspierane przez MONO, czyli np. Linux, Windows itp. Gtk# jest biblioteką opartą o Gtk+ – standardową bibliotekę do tworzenia interfejsów użytkownika, która stanowi podstawę takich programów jak Gimp, czy środowisko GNOME. Gtk# jest alternatywą dla Windows.Forms – podstawową bibliotekę używaną do tworzenia interfejsów użytkownika na platformie .NET Microsoftu.

 

Dodatkowe informacje o Gtk# można znaleźć na stronie projektu pod adresem: http://gtk-sharp.sourceforge.net/ . Artykuł przedstawia tylko podstawę programowania z użyciem Gtk# i aby dogłębnie je poznać polecam analizę istniejących programów tworzonych z użyciem Gtk# takich jak Tomboy, Beagle, Dashboard, czy też analizę samej biblioteki. Jako że Gtk# jest "nakładką" Gtk+ dlatego też warto zapoznać się z przykładami i tutorialami użycia tej biblioteki.

 

Możemy przystąpić już do pisania naszej aplikacji. Będzie ona miała podobną funkcjonalność do aplikacji stworzonej w trzecim artykule z serii, z tym, że lista dostępnych nagłówków dla danego kanału będzie przedstawiona w aplikacji okienkowej.

 

Aplikacja

 
Aplikacja po skompilowaniu i uruchomieniu wygląda następująco:


Aplikacja uruchomiona pod Windows

 


Aplikacja uruchomiona pod Linuksem
 
A tak wygląda kod źródłowy aplikacji:
 

 using System; using Gtk;  namespace GtkRssReader {  class RssReader : Gtk.Window  {   public string m_AppName = "CzytnikRSS";      private VBox m_FrmPanel = null;   private HBox m_Wpis = null;   private AccelGroup m_AccelGroup = null;   private Entry entry1 = new Entry();   TextView view1=new TextView();   ScrolledWindow sc1 = new ScrolledWindow();   Gtk.Button bSprawdz = new Button();         protected void InitializeComponents()   {    m_AccelGroup = new AccelGroup();    this.Title = m_AppName;    this.SetDefaultSize (400, 300);    this.DeleteEvent += new DeleteEventHandler (OnMyWindowDelete);    this.AddAccelGroup(m_AccelGroup);    m_FrmPanel = new VBox(false, 1);    m_Wpis = new HBox(false,1);          sc1.Add(view1);    m_FrmPanel.BorderWidth=1;    bSprawdz.Label="Sprawdź";    m_Wpis.PackStart (entry1, true, true, 2);    m_Wpis.PackStart (bSprawdz, false, false, 2);    m_FrmPanel.PackStart (m_Wpis, false, false, 2);    m_FrmPanel.PackStart (sc1, true, true, 2);    this.Add(m_FrmPanel);    bSprawdz.Clicked+=new EventHandler(bSprawdz_Clicked);    entry1.Text="http://rss.gazeta.pl/pub/rss/warszawa.xml";   }        public RssReader () : base ("RssReader")   {    InitializeComponents();    this.ShowAll ();   }      private void OnMyWindowDelete (object o, DeleteEventArgs args)   {    Application.Quit ();    args.RetVal = true;   }       [STAThread]   static void Main(string[] args)   {    Application.Init();    new RssReader();    Application.Run();   }   private void bSprawdz_Clicked(object sender, EventArgs e)   {    string[] tytuly=null;    TextBuffer buffer = view1.Buffer;    buffer.Text = "";    TextIter iter = buffer.GetIterAtOffset (0);       try    {     RssLib.KanalRss kan = new RssLib.KanalRss(entry1.Text.Trim());     tytuly = kan.TytulyWiadomosci;      foreach(string t in tytuly)     {           buffer.Insert (ref iter, t+"n");     }    }    catch(Exception ex){     buffer.Insert (ref iter, ex.Message+"n");    }   }  }   } 

aby skompilować program pod systemem Windows wykonujemy polecenie:

 c:app_rss> mcs RssReader.cs -r:gtk-sharp.dll -r:glib-sharp.dll 
-r:pango-sharp.dll -r:atk-sharp.dll -r:gdk-sharp.dll
-r:rsslib.dll -lib:"C:Program FilesMono-1.1.4libmonogtk-sharp-2.0"

Zakładamy, że powyższy kod źródłowy został zapisany do pliku RssReader.cs. po "-r:" podawane są biblioteki potrzebne do kompilacji programu. po "-lib:" podana jest ścieżka, gdzie owe biblioteki się znajdują. Wszystkie biblioteki oprócz rsslib.dll znajdują się w katalogu C:Program FilesMono-1.1.4libmonogtk-sharp-2.0 . W powyższym przykładzie zakładam, że biblioteka rsslib.dll znajduje się w katalogu, w którym znajduje się plik RssReader.cs. Biblioteka rsslib.dll jest biblioteką, którą stworzyliśmy w trzecim artykule z cyklu.
 

Wszystkie pliki z artykułu dostępne są tutaj.
 
ostatnim krokiem jest uruchomienie programu. możemy to zrobić wydając polecenie:

 c:app_rss> mono RssReader.exe 

 
Aby skompilować program pod linuksem, wydajemy polecenie:

 $ mcs RssReader.cs -r:gtk-sharp.dll -r:glib-sharp.dll -r:pango-sharp.dll
-r:atk-sharp.dll -r:gdk-sharp.dll -r:rsslib.dll -lib:/usr/local/lib/mono/gtk-sharp-2.0/

Zakładamy, że powyższy kod źródłowy został zapisany do pliku RssReader.cs. po "-r:" podawane są biblioteki a po "-lib" ścieżka do bibliotek – tak samo jak pow Windows.
Po prawidłowej kompilacji możemy uruchomić program, wydając polecenie:

 $ mono RssReader.exe 

 

Opis działania aplikacji

Najważniejszą funkcją w aplikacji jest Main, która odpowiada za jej uruchomienie. Inicjalizacja odbywa się typowo dla aplikacji pisaniej w Gtk#. Wywołujemy standardową funkcję Application.Init(), następnie tworzymy nową instancję klasy odpowiedzialnej za wyświetlenie okienek RssReader(); i następnie uruchamiamy program wywołując Application.Run();

 [STAThread] static void Main(string[] args) {  Application.Init();  new RssReader();  Application.Run(); } 

W ten sposób uruchamia się każdy program, który tworzymy pod mono używając Gtk#.
 
Kolejnym etapem jest prześledzenie klasy RssReader. Najważniejszym etapem jest wywołanie metody InitializeComponents(), która odpowiedzialna jest za stworzenie okienek, odpowiednie nazwanie ich, wyświetlenie oraz dodanie do nich zdarzeń – czyli w naszym przypadku kliknięcia na przycisk sprawdź.

 protected void InitializeComponents() {  m_AccelGroup = new AccelGroup();  this.Title = m_AppName;  this.SetDefaultSize (400, 300);  this.DeleteEvent += new DeleteEventHandler (OnMyWindowDelete);  this.AddAccelGroup(m_AccelGroup);  m_FrmPanel = new VBox(false, 1);  m_Wpis = new HBox(false,1);        sc1.Add(view1);  m_FrmPanel.BorderWidth=1;  bSprawdz.Label="Sprawdź";  m_Wpis.PackStart (entry1, true, true, 2);  m_Wpis.PackStart (bSprawdz, false, false, 2);  m_FrmPanel.PackStart (m_Wpis, false, false, 2);  m_FrmPanel.PackStart (sc1, true, true, 2);  this.Add(m_FrmPanel);  bSprawdz.Clicked+=new EventHandler(bSprawdz_Clicked);  entry1.Text="http://rss.gazeta.pl/pub/rss/warszawa.xml"; }      public RssReader () : base ("RssReader") {  InitializeComponents();  this.ShowAll (); } 

 
Korzystamy z następujących kontrolek graficznych:
 
private VBox m_FrmPanel = null; – pionowa skrzynka na kontrolki
private HBox m_Wpis = null; – pozioma skrzynka na kontrolki
private Entry entry1 = new Entry(); – pole tekstowe
TextView view1=new TextView(); – widok tekstu
ScrolledWindow sc1 = new ScrolledWindow(); – okno przewijane, które połączone jest z widokiem teksu Gtk.Button bSprawdz = new Button(); – przycisk "Sprawdź"
Na poniższym rysunku można zobaczyć jak kontrolki te zostały użyte:
 


Po ułożeniu kontrolek należy podpiąć zdarzenia:
 
bSprawdz.Clicked+=new EventHandler(bSprawdz_Clicked);
 
 
Pod przycisk bSprawdz podpinamy zdarzenie bSprawdz_Clicked, którego treść jest następująca:

 private void bSprawdz_Clicked(object sender, EventArgs e)   {    string[] tytuly=null;    TextBuffer buffer = view1.Buffer;    buffer.Text = "";    TextIter iter = buffer.GetIterAtOffset (0);       try    {     RssLib.KanalRss kan = new RssLib.KanalRss(entry1.Text.Trim());     tytuly = kan.TytulyWiadomosci;      foreach(string t in tytuly)     {           buffer.Insert (ref iter, t+"n");     }    }    catch(Exception ex){     buffer.Insert (ref iter, ex.Message+"n");    }   } 

W zdarzeniu tym wykonuje się cała praca związana z pobraniem i wyświetleniem tematów danego kanału.
Najważniejszą częścią jest stworzenie obiektu kan klasy KanalRss a następnie pobranie kolekcji tytułów korzystając z właściwości kan.TytulyWiadomosci;.

Podsumowanie

Jak widać tworzenie aplikacji okienkowych nie jest trudnym zadaniem nawet dla początkującego programisty. Cała sztuka opiera się na tym, żeby dobrze poznać bibliotekę Gtk#. Zapraszam do eksperymentówi dzielenia się swoimi uwagami na forum artykułu.

 
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Tomek Soroka.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →