Rozpoczęło działalność miedzynarodowe Consortium for Open Source in Public Administration (COSPA). W jego skład wchodzi 15 podmiotów w tym z Włoch, Węgier, Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Belgii. Podmioty z kilku innych państw mają status obserwatorów.
Konsorcjum dysponuje unijnym granatem w wysokości 2,6 mln EURO.
Źródło

Konsorcjum ma za cel inicjowanie i wspomaganie wdrażania oprogramowania open source w Europie poprzez zapewnienie doradztwa i ekspertyz dla administracji publicznej chcącej używać oprogramowania niekomercyjnego.
Projekt COSPA ma działać od stycznia 2004 do grudnia 2005. Partnerami przedsięwzięcia są IBM, Bolzano University, Limerick University, Sheffield University, SocITM, Prowincje Genua i Piza we Włoszech oraz władze południowo-zachodniego regionu w Irlandii. Obserwatorami są Alberta University – Kanada, UNESCO i Sedgemoor District Council w Anglii.
Wartość nakładów ocenia się na 4 miliony euro (w tym 2,6 mln dotacji UE).
COSPA uważa, że koszty ponoszone przez podmioty publiczne na zakup oprogramowania komercyjnego mogą być w znacznym stopniu zredukowane przez przejście na oprogramowanie typu open source co dodatkowo przyniesie korzyści „lokalnym ekosystemom biznesowym”. COSPA twierdzi ponadto, że pomimo iż istnieją różne lokalne incjatywy europejskie to nie ma podmiotu, który centralnie zbierałby informacje, analizował korzyści z oszczędności na kosztach i udostępniał zebraną wiedzę.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: sanskryt.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →