Temat SCO vs. IBM/Linux przewija się w nagłówkach gazet i serwisów internetowych od dłuższego czasu. Chociaż SCO do tej pory nie sprecyzowało dokładnie swoich zarzutów nie daje za wygraną i stara się wszelkimi siłami pokazać, że ma rację. Tym razem głównym wątkiem jest potwierdzenie posiadania praw autorskich do systemu UNIX(R) i UnixWare(R).

W notatce prasowej SCO pisze:
„SCO Group, właściciel systemu operacyjnego UNIX(R), potwierdził dzisiaj poprzednio wydane oświadczenie o posiadaniu praw do systemu UNIX. Jak SCO konsekwentnie utrzymywało, wszystkie prawa do technologii UNIX i UnixWare, włączając w to prawa autorskie, zostały przeniesione do SCO jako część Umowy Zakupu pomiędzy firmą Novell i SCO, z dnia 19 września 1995 roku. Wszelkie niejasności dotyczące przekazania tych praw zostały wyjaśnione w Poprawce Nr. 2 do Umowy Zakupu, datowanej na 16 października 1996 roku.”
„Ta poprawka potwierdza pozycję SCO, iż są posiadaczami wszystkich praw autorskich związanych z UNIX i UnixWare”, powiedział Cris Sontag. Poprawka została podpisana przez Stevena Sabbatha, wicedyrektora Law and Corporate Affairs w The Santa Cruz Operation Inc. i Jamesa R. Tolonena, wicedyrektora i CFO Novell Inc.
Klauzula w Poprawce Nr. 2, w Umowie Zakupu brzmi:
„A. W odniesieniu do Wykazu 1.1(b) Umowy, zatytułowanego „Elementy Wyłączone”, Sekcja V, Podsekcja A, należy poprawić na: Wszystkie prawa autorskie i znaki handlowe, poza prawami i znakami handlowymi będącymi własnością firmy Novell, począwszy od daty Umowy wymaganej by SCO wykonało przejęcie technologii UNIX i UnixWare. Również, w żadnym wypadku Novell nie będzie odpowiedzialny wobec SCO za jakiekolwiek roszczenia wniesione przez osoby trzecie do rzeczonych praw autorskich i znaków handlowych.”
„SCO jest właścicielem systemu operacyjnego UNIX, jak również wszystkich umów z nim związanych, roszczeń i praw autorskich niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej z nim związanej.” powiedział Chris Sontag. „Żadne z postępowań sądowych, w których aktualnie uczestniczymy, nie stawia zarzutów o prawa autorskie. Ponieważ inni kwestionowali posiadanie przez SCO tych praw, jesteśmy zadowoleni, że udowodniliśmy to bez żadnych wątpliwości.”
Nie trzeba było długo czekać na oświadczenie Novella w tej sprawie:
„W liście do SCO, datowanym na 28 maja 2003r, Novell podważył zarzuty SCO do patentów i praw autorskich systemu UNIX i zażądał by SCO udowodniło stawiane zarzuty, jakoby Linux naruszał prawa własności intelektualnej SCO. Poprawka Nr. 2 Umowy Zakupu pomiędzy SCO i Novell, z roku 1995 została przesłana do Novella zeszłej nocy przez SCO. Zgodnie z wiedzą firmy, ta poprawka nie jest obecna w archiwach Novella. Poprawka umacnia twierdzenia SCO, iż pewne prawa autorskie zostały przeniesione na SCO w 1996r. Poprawka nie uwzględnia własności patentów, co oznacza jasno, że są one nadal w posiadaniu Novella.
Novell ponawia swoją prośbę skierowaną do SCO, w sprawie podstawowej kwestii przedstawionej w liście z 28 maja: SCO wciąż nieskonkretyzowało zarzutów przeciwko społeczności Linuksa.”
Pozostaje nam tylko czekać na kolejne dowody ze strony SCO. Może przypadkiem okaże się, że Microsoft również używa kodu należącego do SCO i znowu będziemy mieli urozmaicone życie ?;-)
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Jerzy Szczudłowski & solydzajs.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →