Czy pamiętacie nasz tekst poświęcony podpisowi elektronicznemu i firmie Centrast S.A., która miała uzyskać monopol na wydawanie certyfikatów? Opublikowaliśmy również polemikę Waldemara Pawlaka z zarzutami postawionymi w tym artykule. Dziś Jacek Prucia zwrócił naszą uwagę na fakt, że Sejm przyjął senacką poprawkę rozszerzającą uprawnienia NBP związane z certyfikacją podpisów elektronicznych. Zgodnie z nią, minister gospodarki na wniosek prezesa NBP upoważni ten bank lub podmiot od niego zależny do wydawania certyfikatów. W przeciwieństwie do poprzednich założeń uprawnienia te są mocno rozszerzone – wcześniej NBP miało wydawać certyfikaty tylko dla banków. Jeśli poprawka nie zostanie odrzucona, prawdopodobnie wkrótce wszyscy, którzy będą chcieli korzystać z podpisów elektronicznych, będą musieli zaprzyjaznić się z zależną od NBP firmą Centrast. Niech żyje demonopolizacja?
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →