Jest szansa, by powstrzymać bądź opóźnić traktat ACTA, negocjowany za zamkniętymi drzwiami i bez jakiejkolwiek kontroli zwykłych obywateli, wprowadzający m.in. odcinanie od sieci, bez sądu, za ściąganie muzyki i filmów – ale trzeba działać szybko. Czasu mamy do coraz mniej!

Traktat ACTA jest międzynarodowym porozumieniem handlowym, negocjowanym bez jakiejkolwiek nadzoru zwykłych obywateli. Co więcej, jako że jedną ze stron ma być Unia Europejska, polski Parlament nie będzie miał wiele do powiedzenia przy ratyfikacji. Jeżeli chcemy coś uzyskać, musimy działać tu i teraz.
Cztery organizacje (, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Panoptykon oraz Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania) wystosowały Apel do Europarlamentarzystów, celem skłonienia ich do podpisania :

Parlament Europejski (…)
1. uważa, że proponowana umowa nie powinna pośrednio nakładać obowiązku ujednolicenia unijnego prawa autorskiego, prawa patentowego ani prawa znaków towarowych; należy przestrzegać zasady pomocniczości;
2. oświadcza, że Komisja powinna niezwłocznie upublicznić wszystkie dokumenty odnoszące się do prowadzonych negocjacji;
3. jest zdania, że proponowana umowa nie powinna nakładać ograniczeń na rzetelny proces sądowy ani osłabiać praw podstawowych takich jak wolność słowa i prawo do prywatności;
4. podkreśla, że w przypadku istnienia środków cywilnych oceny zagrożeń gospodarczych i zagrożeń dla innowacyjności należy dokonywać przed wprowadzeniem sankcji karnych;
5. uważa, że usługodawcy internetowi nie powinni ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane lub przechowywane w ramach świadczonych przez nich usług w stopniu, w jakim oznaczałoby to uprzednie kontrolowanie lub filtrowanie danych;
6. zauważa, że wszelkie środki zmierzające do zwiększenia uprawnień w zakresie kontroli granicznej i konfiskaty towarów nie powinny ograniczać powszechnego dostępu do legalnych, niedrogich i bezpiecznych leków (…).

Aby skłonić europosłów do podpisania Deklaracji, potrzebna jest jak największa presja – na przykład w postaci ilości podpisów pod Petycją. I potrzebna jest od zaraz, jako ze mają oni czas na podpisanie Deklaracji do 8.lipca!
Pamiętamy, jak skuteczna była akcja „Stop Cenzurze!”. Może uda się i tym razem – wszystko zależy od Was. Zatrzymajmy ACTA!
Archiwalny news dodany przez użytkownika: FWiOO.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →