W czwartek 24 czerwca, Piotr Waglowski (czyli znany prawnik zajmujący się tematyką nowych technologii, autor serwisu vagla.pl) poprowadzi na Politechnice Warszawskiej seminarium dotyczące praw autorskich. Spotkanie odbędzie się w godz. 16:15-18:00 w sali GG 134 (Gmach Główny).
Tematyka spotkania: „Prawo autorskie i prawa pokrewne – wczoraj, dziś i jutro?”. Przedstawienie współczesnej problematyki prawa autorskiego w sposób przystępny dla inżynierów.

Poruszane zagadnienia:
Na seminarium, w sposób przystępny dla słuchaczy nie mających wiedzy prawniczej, zostaną omówione narodziny współczesnej koncepcji prawa autorskiego, jego obecny stan oraz kierunki rozwoju. Sformułowane zostaną kluczowe pojęcia takie jak „autor” oraz „utwór”. W trakcie wystąpienia przedstawione zostaną wybrane, najwcześniejsze akty prawne, które regulowały problematykę późniejszych praw własności intelektualnej. To pozwoli pokazać, w jaki sposób ewoluowała ochrona prawa autorskiego, w tym czas trwania tej ochrony. Zostaną przybliżone słuchaczom podstawowe współczesne akty prawne prawa międzynarodowego, które problematyką prawno-autorską się zajmują. Na tej podstawie wskazane zostaną pewne różnice w czasie ochrony w niektórych państwach na świecie. Poruszymy zagadnienia zakresu monopolu prawnoautorskiego, wymieniając uprawnienia przysługujące twórcy. Prawa autorskie majątkowe są przenaszalne, zatem należy omówić podstawowe umowy dla prawa autorskiego, takie jak przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz licencje (wyłączną i niewyłączną), oraz wskazać na różnice w skutkach prawnych tego typu umów. Poza monopolem prawno-autorskim istnieją również przepisy o tzw. dozwolonym użytku. Temu zagadnieniu również przyjrzymy się przez chwilę, wskazując na kontrowersje, które obecnie stały się przedmiotem bardzo ożywionej dyskusji lobbingowej. Przyjrzymy się sytuacji prawnej prac dyplomowych. Jak doszło do tego, że uczelni przysługuje pierwszeństwo publikacji i czy to znaczy, że student przestał korzystać z monopolu prawno-autorskiego? Internet w pewien sposób zmienia dotychczasowe modele dystrybucji treści, które – w dobie elektronicznego obrotu – oderwały się od nośników danych (takich jak płótno, na którym utrwalono obraz). Wobec tego istotne jest wskazanie problemów odpowiedzialności serwisów internetowych, w których tego typu prace się pojawiają. W ten sposób przybliżymy instytucję „notice and takedown”, oraz dyskusję związaną z zakresem odpowiedzialności firm hostingowych za treści przechowywane w ramach jej infrastruktury. Ostatnia część wystąpienia będzie dotyczyć obserwowanych obecnie głównych nurtów i kierunków zmian koncepcji własności intelektualnej.
Zapraszamy!
Archiwalny news dodany przez użytkownika: Michał Sentarek.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →