Ostatnie kilka lat pokazało, że rozwiązania Open Source są na tyle dojrzałe, że nie tylko mogą konkurować z rozwiązaniami komercyjnymi, ale coraz częściej, prześcigają je zarówno funkcjonalnością jak i niezawodnością. Pozostaje tylko pytanie, o poziom świadomości istnienia takich rozwiązań menadżerów IT w firmach i przedsiębiorstwach. Przeprowadzone niedawno przez Forrester Consulting badania pokazują zaskakująco pozytywne wyniki.
Celem analizy było zbadanie trendów decyzji o zakupach w działach IT w odniesieniu do rozwiązań Open Source a także sposobu wykorzystania tego typu oprogramowania. Opinie zostały zebrane od 486 decydentów odpowiedzialnych za budżety IT z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Ogólne wnioski pokazują jasno, że skala zastosowania rozwiązań open Source w przedsiębiorstwach ciągle wzrasta. Zaskakujące jest jednak to, że rosnąca popularność OSS wynika nie tylko z niższych kosztów tych rozwiązań, ale też większych możliwości integracji systemów. Oczywiście licencje OSS to nie jedyny koszt i nie należy się oszukiwać, że utrzymanie takich rozwiązań jest tanie.
Jest jednak coś – co sprawia, że rozwiązania te stają się coraz powszechniejsze. Może zabrzmi to trywialnie, ale to wolność wpisana w definicję OSS.
Niemalże wszyscy respondenci podawali otwarte standardy i uniezależnienie od jednego producenta jako podstawowe powody poszukiwania rozwiązań OSS. Początkowe koszty też były podawane jako argument, ale ważniejsza od nich jest możliwość dostosowania rozwiązań do konkretnych wymagań – w szczególności rynków wertykalnych (przyp. aut. np. klastry lub przedsiębiorstwa współpracujące w jednej branży). Praktycznie zawsze rozwiązania EAI (ang. Enterprise Application Integration) wymagają zmian na stykach interfejsów poszczególnych systemów. Dostęp do źródeł systemu – jest wtedy sprawą kluczową – staje się bardzo ważnym i wartościowym elementem.
Około 80% ankietowanych stwierdziło, że używa obecnie rozwiązań OSS (m.in. aplikacje, serwery web i e-mail, etc.) jako elementów infrastruktury krytycznej z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa. Ponad 50% podało, że dotyczy to także infrastruktury sieciowej.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: ptad.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →