W miniony weekend programiści KDE dla MS Windows odbyli drugie spotkanie (w realnym świecie), poświęcone wprowadzaniu do projektu nowych programistów oraz ulepszaniu jego infrastruktury. Za miejsce obrane zostało berlińskie biuro firmy Trolltech w Adlershof (jednym z największych parków naukowo-technicznych na świecie).

Berlińskie „Trolle” przywitały uczestników spotkania w piątkowe popołudnie. Po miłej wizycie w lokalnej restauracji, ekipa ustaliła plan spotkania wskazujący na główne obszary, którymi planowano się zająć.
Sobota rozpoczęła się od dyskusji na temat instalatora autorstwa Ralfa Habackera, systemu automatycznej kompilacji Patricka Spendrina oraz skryptów emerge Holgera Schrödera. Użytkownicy będą stosować instalator KDE do instalacji na swoich komputerach składników i aplikacji środowiska KDE.
Christian Ehrlicher zajął się przepisywaniem kodu źródłowego narzędzia automatycznego budowania do postaci skryptów emerge w języku Python. Skrypty te są używane do wygodnego i powtarzalnego budowania pakietów binarnych z kodu źródłowego. Tego typu automatyzacja będzie wykorzystana aby na bieżąco podawać stan (obecność lub nieobecność błędów) poszczególnych aplikacji i bibliotek kompilowanych dla systemu Windows.
Celem hakerów jest połączenie wszystkich narzędzi w jedno kompletne rozwiązanie służące do budowy i dystrybucji KDE dla Windows, dzięki czemu nie będzie już niezbędne wykonywanie dość złożonych kroków opisanych na stronach TechBase.
W międzyczasie Jarosław Staniek zdołał uruchomić na Windows natywną wersję programu KWord.
W niedzielę skarbnik organizacji KDE, Cornelius Schumacher, wstąpił do biura krótką pogawędkę, podczas gdy zespół kontynuował programowanie oraz przeprowadzał trening gry w piłkarzyki.
Spotkanie wprowadza ważny etap dla KDE na Windows, ponieważ zespół będzie wkrótce w stanie udostępnić stabilną kompilację oraz infrastrukturę pozwalającą kolejnym programistom zająć się tą wersją KDE. Posiadając nowy instalator, rozpoczęcie pracy z natywnym KDE będzie kwestią kilku kliknięć.
Specjalne podziękowania należą się firmie Trolltech za udostępnienie pomieszczeń biurowych z połączeniami internetowymi oraz organizacji KDE za pokrycie kosztów podróży oraz hotelu dla tego bardzo produktywnego spotkania.
Ten artykuł jest tłumaczeniem tekstu Windows Developers Meet in Berlin z serwisu dot.kde.org.

Źródło: „http://kde.org.pl/Nowo%C5%9Bci/KDE_4/Spotkanie_programist%C3%B3w_KDE_dla_Windows_w_Berlinie


Archiwalny news dodany przez użytkownika: kde.org.pl.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →