W opublikowanym wczoraj oświadczeniu prasowym Fundacja na rzecz Wolnej Infrastruktury Informacyjnej (FFII) wyraziła sprzeciw wobec przyjęcia w szybkim trybie specyfikacji formatu OOXML jako standardu ISO. Fundacja wysłała w tej sprawie listy do wszystkich delegacji skupionych w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, opisując problemy związane z proponowaną przez Microsoft specyfikacją.

„Szybka ścieżka” standaryzacji OOXML, którego specyfikację spisano na 6000 stron (dla porównania, specyfikacja OpenDocument zajęła 10 razy mniej), miałaby zakończyć się przed 5 lutego. Według analityka Fundacji, Benjamina Henriona, ta przyspieszona procedura nigdy nie była projektowana z myślą o tak dużych i tak złożonych specyfikacjach, jak ta dostarczona przez Microsoft – zwłaszcza, że zawiera ona liczne „niedociągnięcia”, których praktycznie nie da się przeanalizować w tak krótkim czasie.
Wśród problemów z proponowanym formatem FFII wymienia zależność od nieznanych bliżej patentów, niejasne zasady licencjonowania, używanie niestandardowych i błędnych oznaczeń dla języków i dat (w świecie Microsoftu rok 1900 był przestępny), a także brak obecnych na rynku implementacji i obawa, że reimplementacja, zwłaszcza dla innych niż Windows systemów operacyjnych, może się okazać, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne, bardzo trudna lub wręcz niemożliwa.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: rcz.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →