Od redakcji: Poniżej publikujemy oficjalne oświadczenie zespołu twórców Samby dotyczące niedawno zawartego porozumienia między firmami Microsoft i Novell.

Samba Team prosi firmę Novell o ponowne rozważenie
Samba Team jest zdecydowanie przeciwny działaniom podjętym przez firmę Novell 2 listopada.
Jedną z fundamentalnych różnic między światem oprogramowania własnościowego (ang. proprietary) a wolnym oprogramowaniem, jest to, że oprogramowanie własnościowe dzieli użytkowników poprzez wymuszanie na nich umów licencyjnych, które ograniczają ich prawa do wzajemnego dzielenia się, podczas gdy świat wolnego oprogramowania zachęca ich do jednoczenia się i dzielenia korzyściami płynącymi z oprogramowania.
Umowa patentowa pomiędzy firmami Novell i Microsoft jest porozumieniem które dzieli. Traktuje użytkowników i twórców wolnego oprogramowania zależnie od ich statusu „komercyjnego” lub „niekomercyjnego” oraz zależnie od tego, czy uzyskali swoje wolne oprogramowanie bezpośrednio od firmy Novell, czy też od kogoś innego.
Cele społeczności Wolnego Oprogramowania i GNU GPL nie pozwalają na takie rozróżnienia.
Co więcej, GPL stawia jasno, że wszyscy dystrybutorzy oprogramowania GPL-owego muszą stać razem w walce przeciw patentom w oprogramowaniu. Tylko w ten sposób możemy mieć szansę obrony przed niebezpieczeństwem reprezentowanym przez te patenty. Za pomocą porozumienia, firma Novell próbuje zniszczyć tę obronę, wymieniając długoterminowe korzyści całej społeczności Wolnego Oprogramowania, na swoją chwilową przewagę nad konkurencją.
Ze strony firmy Novell podpisanie tej umowy jest wyrazem głębokiego braku poszanowania dla wzajemnych relacji, jakie ta firma ma ze społecznością Wolnego Oprogramowania. Jesteśmy, zasadniczo, ich dostawcami, i powinni oni wiedzieć, że nie mają prawa, tylko dla własnej korzyści, podpisywać w czyimś imieniu umów, które stoją w sprzeczności z celami i ideałami społeczności Wolnego Oprogramowania.
Korzystanie z patentów jako narzędzia do zwalczania konkurencji jest w świecie wolnego oprogramowania nieakceptowalne. Firma Novell, jako uczestnik licznych debat, dyskusji, i konferencji na ten temat, wiedziała że będzie to problem. Wzywamy firmę Novell do nawiązania współpracy z Software Freedom Law Center celem wycofania porozumienia patentowego i potwierdzenia swoich zobowiązań jako beneficjenta Wolnego Oprogramowania.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: mimir.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →