Sprawę tzw. retencji danych, czyli obowiązkowego przechowywania przez operatorów telekomunikacyjnych danych dotyczących przeprowadzanych przez nas połączeń sieciowych i telefonicznych, opisywaliśmy nie raz. Pod koniec lipca zwróciliśmy uwagę na przygotowywany przez Sejm projekt prawa przedłużającego okres przechowywania tych danych do pięciu lat. Zakończyły się już nad nim prace, a sam projekt trafi w tym tygodniu pod obrady Sejmu. Głosowanie nad nim odbędzie się najpóźniej w piątek.
Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego zostanie najprawdopodobniej zakwestionowana przez Komisję Europejską. Dyrektywa unijna dotycząca retencji danych ogranicza okres przechowywania tych danych do dwóch lat, pięcioletni okres dopuszczalny jest tylko w szczególnych okolicznościach – np w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →