Liczba wniosków patentowych rośnie z roku na rok – amerykańscy rzecznicy patentowi mają dziś średnio 20 godzin na dokładne zanalizowanie projektu i zadecydowanie, czy udzielić na niego patentu. Czas ten ciągle ulega skróceniu – w związku z tym szuka się nowych sposobów radzenia sobie z tym problemem. CNN opisuje projekt wprowadzenia nowego sposobu prac nad wnioskami patentowymi. Rozwiązaniem jest… wiki. Na początku przyszłego roku wystartuje pilotażowy system, który ułatwi publiczną debatę nad wnioskami patentowymi. Dzięki temu, że więcej osób będzie mogło przeglądać zgłoszenia patentowe, zmaleje ryzyko udzielenia monopolu na przysłowiowe koło…

Jeśli pilotażowe wdrożenie się powiedzie, korzystanie z pomocy internautów z całego świata być może stanie się standardowym elementem rozpatrywania wniosków patentowych.
Podobne rozwiązanie można by przyjąć również w przypadku stanowienia zwykłych aktów prawnych. Dziś przeciętny obywatel nie ma (prostego) wglądu w działania organów stanowiących prawo. Nie istnieje jedno miejsce w sieci, w którym można znaleźć informację o przygotowywanych ustawach i rozporządzeniach, informacje te – jeśli w ogóle zostały umieszczone w internecie – są porozrzucane po różnych serwerach. Polscy prawodawcy powinni wziąć przykład chociażby z instytucji unijnych, które prowadzą aktualizowane na bieżąco „legislative observatory” dające nie tylko wgląd w aktualnie prowadzone działania, ale również oferują archiwum przedstawiające krok po kroku prace prowadzone nad już przyjętymi dokumentami.
Uzupełnienie takiego systemu o możliwość komentowania – internetowego odpowiednika od niedawna obecnych w naszym systemie prawnym „publicznych wysłuchań” – nie byłaby już wielkim problemem. Trzeba tylko chcieć przejrzystości przy pracach nad nowym prawem…
Aktualizacja: twórcy systemu poinformowali, że do przeglądania i komentowania patentów nie wykorzystają wiki, lecz innej aplikacji pozwalającej na otwartość procesu komentowania.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →