Komisja Europejska opublikowała wstępne wyniki ogólnoeuropejskich konsultacji związanych z ewentualnym wprowadzeniem patentu wspólnotowego. Wynika z nich, że najwięcej odpowiedzi udzieliły osoby i firmy związane z przemysłem informatycznym, na drugim miejscu znalazły się firmy farmaceutyczne (konsultacje dotyczyły patentów ogólnie, nie tylko IT).

Ogólne konkluzje są następujące: system patentowy trzeba zmienić, jednak przedstawiony przez Komisję projekt nowego wymaga dużych poprawek. Najwięcej kontrowersji „technicznych” wzbudza język, który powinien być głównym językiem nowego 'systemu patentowego’, wśród problematyki merytorycznej najbardziej podkreśla się konieczność wspierania innowacyjności i upowszechniania wiedzy oraz zmniejszenie kosztów.
Już za tydzień, 12 lipca, w Brukseli odbędzie się publiczna dyskusja na temat reformy europejskiego systemu patentowego.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →