W przypadku przegranej sprawy sądowej o naruszenie patentu, sąd może nałożyć na pozwanego szereg sankcji. Jedną z nich jest zakaz dalszego prowadzenia działalności naruszającej patent. Dotychczas był to środek często orzekany, jednakże w dniu wczorajszym amerykański Sąd Najwyższy wydał orzeczenie które może zmienić tą praktykę.

Sąd orzekł w sprawie eBay vs. MercExchange, że przy wydawaniu decyzji zakazującej dalszej działalności należy wziąć pod uwagę kilka czynników, a wszczególności – czy, i w jakim stopniu, działalność pozwanego przynosi szkody powodowi. W praktyce oznacza to, że powód musi wykazać, jakie straty ponosi w wyniku działaności pozwanego – czyli np. zmniejszenie sprzedaży w skutek wypierania opatentowanego produktu z rynku przez tańszą podróbkę – i że straty te są rzeczywiście tak istotne, że sprawiedliwym sposobem ich wyrównania jest zakazanie pozwanemu dalszej działalności.
Komentatorzy twierdzą, że orzeczenie uderza istotnie w trolli patentowych. Ponieważ troll patentowy z definicji nie prowadzi żadnej działalności, trudno też będzie mu wykazać że ponosi on wymierne straty w skutek naruszania jego patentów, a zatem – nie będzie on mógł łatwo uzyskać orzeczenia o zakazie działalności naruszającej jego patenty (co było dotąd praktycznie automatyczne). Nie uniemożliwia to oczywiście trollowi uzyskania w procesie nakazu zapłacenia odszkodowań oraz opłat licencyjnych – ale wytrąca mu z ręki istotne narzędzie szantażu negocjacyjnego jakim jest zakaz dalszego prowadzenia działalności.
Więcej informacji:

Archiwalny news dodany przez użytkownika: Krzysztof Zaraska.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →