Kilka tygodni temu pisaliśmy o rozpoczęciu przez Komisję Europejską konsultacji dotyczących projektu patentu wspólnotowego. Wówczas dostępne była tylko angielska wersja formularza, dziś dostępne są dodatkowo: francuska, niemiecka, hiszpańska i holenderska. Do dziś nie pojawiły się inne wersje językowe. Oznacza to, że mieszkańcy ponad 3/4 państw unijnych, ze względu na barierę językową, w dalszym ciągu nie mogą wziąć udziału w dotyczących ich konsultacjach.

Od pracowników Komisji Europejskiej uzyskaliśmy informację, że oficjalne tłumaczenie ankiety oraz dokumentów opisujących aktualne projekty patentu wspólnotowego nie będą dostępne w najbliższym czasie. Niewielką pociechą jest fakt, że odpowiedzi na pytania w ankiecie można przysłać w naszym ojczystym języku.

Przedstawiciele firm IT z całej Unii zgłaszają zastrzeżenia do braku innych wersji językowych – a sam kwestionariusz został przygotowany w taki sposób, że do jego pełnego zrozumienia konieczna jest znajomość europejskiego prawa patentowego.

FFII, pozarządowa organizacja koordynująca działania związane z patentami na oprogramowanie, zwróciła dziś uwagę na ten problem. Opublikowany dziś komunikat prasowy (przygotowaliśmy wstępną wersję tłumaczenia na język polski) podkreśla problemy wynikające z braku wszystkich wersji językowych dokumentów Komisji, informuje też o przygotowaniu przez FFII analizy, która może okazać się pomocna przy wypełnianiu ankiety.

Chlubiąca się otwarciem na obywateli i „duchem wspólnotowym” Komisja Europejska po raz kolejny nie popisała się – tym razem pod względem czysto technicznym – i utrudniła obywatelom większości państw unijnych zabranie głosu w sprawie, która kilka miesięcy temu zjednoczyła informatyków z całej Europy. Liczymy na to, że błąd zostanie poprawiony, a czas przewidziany na konsultacje – przedłużony, by dać wszystkim równe szanse.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →