8 marca 2006 (Bruksela, Belgia) W prowadzonych przez Unię Europejską „Konsultacjach na temat przyszłości Patentu Wspólnotowego w Europie” popełniono poważne błędy – twierdzi FFII, międzynarodowa organizacja zajmująca się wolnością do informacji w społeczeństwie opartym na wiedzy. „Pierwszym kłopotem jest to, że ankieta nie jest dostępna w większości języków unijnych” – powiedział prezes FFII, Pieter Hintjens. „A kiedy próbujesz odpowiedzieć na zawarte w niej pytania, zdajesz sobie sprawę, że większość najważniejszych materiałów źródłowych jest całkowicie niezrozumiała dla typowego przedsiębiorcy”.

Prezes FFII wysłał list otwarty (http://consultation.ffii.org/Open_Letter) do Przewodniczącego Komisji Europejskiej, José Manuela Barosso i odpowiedzialnych komisarzy (McCreevy i Wallström), w którym wyraził swoje zatroskanie procedurą i zaproponował cztery proste sposoby w celu jej poprawienia.

FFII otrzymała wiele skarg od przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy nie mogą wziąć udziału w konsultacjach ze względu na trudności w zrozumieniu ich przedmiotu. „Oczekujemy, że oficjalne dokumenty unijne będą dostępne w języku polskim” – powiedział Ignacy Miedziński, szef polskiej firmy informatycznej BPSC S.A. „Korzystanie z tekstów francuskich, niemieckich lub angielskich jest drogie, powolne i stanowi dużą przeszkodę dla naszego udziału w tego typu konsultacjach”.

Laura Creighton, założycielka szwedzkiej firmy Sekans, finansującej rozwój firm informatycznych, zgadza się: „W tak ważnych sprawach, o których dyskutowano przez lata, oczywiste wydawałoby się dostarczenie małym i średnim przedsiębiorstwom lepszych informacji na tematy, które ich dotyczą”.

Również portugalskie firmy mają problem z wzięciem udziału w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach. Joachim Carvalho, dyrektor techniczny portugalskiej firmy informatycznej X64 Lda., powiedział: „to wygląda tak, jakby chciano nas wykluczyć z udziału w całym procesie konsultacji. Według mojego rozeznania, tylko specjalista w zakresie europejskiego prawa patentowego mógłby naprawdę odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie”.

FFII ostrzegła, że obie alternatywne propozycje Komisji – Patent Wspólnotowy oraz Europejskie Porozumienie w sprawie rozwiązywanie Sporów Patentowych (EPLA) w połączeniu z Porozumieniem Londyńskim o ograniczeniu obowiązku tłumaczenia dokumentów patentowych, mogą doprowadzić do wprowadzenia unijnego patentu na oprogramowanie. Dodatkowo, aktualna propozycja Patentu Wspólnotowego może skutkować przekazaniem uprawnień władzy sądowniczej w zakresie prawa patentowego z Unii i jej państw członkowskich w ręce Europejskiego Urzędu Patentowego.

Pieter Hintjens podsumował, że „Komisja proponuje mechanizm służący do tańszego i prostszego udzielania patentów tkwiąc w błędnym przekonaniu, że 'im więcej patentów, tym większa innowacyjność’. Sprzyjanie inflacji patentowej i akceptowanie rozszerzania systemu patentowego na obszary, gdzie patenty nie przynoszą niczego dobrego, może się okazać katastrofalne dla UE”.

FFII przygotowało szczegółową analizę ankiety Komisji i udostępniło ją na stronie http://consultation.ffii.org/. Wersja w formacie PDF jest dostępna na stronie http://consultation.ffii.org/Downloads.


FFII jest organizacją typu non-profit zarejestrowaną w dwudziestu państwach europejskich, mającą na celu oparty na prawie autorskim, wolnej konkurencji i otwartych standardach rozwój technik informacyjnych. Ponad 850 członków, 3500 firm i 100 tysięcy osób wspierających powierzyło FFII prawo wypowiadania się publicznie na tematy dotyczące spraw związanych z prawami wyłącznymi (własnością intelektualną) w przetwarzaniu danych.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →