W tym tygodniu piszemy m.in. o porządkach w pakietach spodziewanych i wymagających pracy, o stronie z nagraniami multimedialnymi ze spotkań Debiana, o zmianie lidera adaptacji Debiana na architekturę S/390. Jak co tydzień prezentujemy także listy najnowszych poprawek związanych z bezpieczeństwem, pakietów szukających nowych opiekunów, pakietów nowych lub wartych zainteresowania i pakietów, które zniknęły z Debiana.
W imieniu zespołu PDDP zapraszam do lektury.

Witaj w czterdziestym w tym roku numerze DWN, tygodnika dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. Donald Feinberg, wiceprezes Gartnera, przepowiedział koniec Uniksa za 10-15 lat i nastanie czasów świetności GNU/Linuksa. Debian GNU/Linux jest używany jako serwer, pod którego kontrolą działa kilka produktów open source służących analitykom z australijskiego Urzędu Podatkowego (Australian Taxation Office).
Strona informacyjna o zespole DPL. Andreas Schuldei poinformował o stronie Wiki, której zadaniem jest utrzymanie przejrzystości prac zespołu scud, bowiem przez długi okres czasu nie mieli oni żadnych oficjalnych spotkań. Lista zawiera m.in. informacje o funduszach, prośbach o sprzęt i hosting, kwestiach kontaktowych, itp.
Zmiany w zespole ds. wydania. Colin Watson poinformował o swojej rezygnacji z pracy w zespole ds. wydania ze względu na ograniczenia czasowe. Aby pozwolić zespołowi nadal korzystać ze swojego doświadczenia, zostanie w zespole, ale tylko jako inżynier. Nowy menedżer wydania zostanie niedługo dodany do zespołu, aby wypełnić powstałą dziurę.
Pakiety wymagające pracy i spodziewane. David Moreno Garza poinformował, że 979 zgłoszeń błędów typu wnpp zostało zamkniętych podczas kilku prób ustalenia ich aktualnego stanu. Podczas tej akcji usunięto prośby o stworzenie pakietów oraz intencje przesłania pakietów, które są starsze niż rok i nie widać przy nich żadnej znaczącej aktywności. Proces ten będzie w przyszłości powtarzany automatycznie.
Wprowadzenie do pracy w sieci przy użyciu Debiana. Steve Kemp napisał wprowadzenie do konfiguracji Debiana GNU/Linuksa do pracy w sieci. Artykuł obejmuje ustawienie nazwy hosta i adresu IP, skonfigurowanie serwerów DNS, zawiera też krótkie wprowadzenie do routingu i wyjaśnia rozwiązywanie nazw hostów.
Nowe pakiety teTeX 3.0 dla Debiana. Frank Küster ogłosił, że nowa główna wersja teTeX-a zostanie przesłana do archiwum dystrybucji niestabilnej kiedy zmiany bibliotek zostaną znów dozwolone. Poporosił deweloperów pakietów, które są powiązane z teTeX-am, aby przetestowali swoje pakiety z nową wersją teTeX-a, żeby uniknąć późniejszych problemów.
Archiwum materiałów ze spotkań Debiana. Holger Levsen ogłosił powstanie stałego archiwum Debian Meeting, które zawiera pliki audio i video, a także slajdy i przykładowe programy z różnych spotkań ludzi związanych z Debianem. Aktualnie zawiera ono nagrania video oraz slajdy ze spotkania zespołu QA Debiana w Darmstadt, nagrania video z tegorocznej konferencji Debiana w Helsinkach oraz slajdy z Dnia Debiana na tegorocznym LinuxTag w Karlsruhe.
Streszczenie spotkania zespołu QA w Darmstadt. Andreas Barth poinformował o twórczym spotkaniu zespołu QA w Darmstadt (Niemcy). Najważniejszymi sprawami, które ustalono w trakcie tego spotkania to m.in. usuwanie starych i nie używanych pakietów. Poza tym omówiono kwestie związane ze wspomaganiem zewnętrznych współpracowników oraz podjęto dyskusję na temat tego, w jaki sposób tworzyć pakiety aby były bardziej niezależne od siebie poprzez wykorzystanie wtyczek (plugin) ze stabilnym interfejsem.
Porzucenie jąder bez SMP dla IA64? Dann Frazier zastanwiał się, czy obrazy jąder dla architektury IA64 bez obsługi wielu procesorów (SMP) mogą zostać usunięte z dystrybucji. Zapewnił, że wszystkie komputery architektury IA64 na rynku są w stanie wykorzystać SMP. Wspieranie wersji bez SMP jest utrudnione, gdyż oryginalni autorzy jądra takim konfiguracjom nie poświęcają zbyt wiele uwagi.
Planet Debian kontra listy pocztowe. Wolfgang Borgert zastanawiał się w jaki sposób odfiltrować ważne informacje dotyczące rozwoju Debiana na Planet Debian. Margarita Manterola przekonywała, że to istota istnienia blogów, w których można wyrazić swoją opinię i nie jest tam tak łatwo wywołać małą wojnę (flame) jak na listach pocztowych. Margarita zgodziła się także z tezą, aby ważne informacje o rozwoju Debiana pojawiały się również na debianowych listach.
Przyszłośc adaptacji S/390. Gerhard Tonn poinformował, iż nie jest już w stanie pracować nad adaptacją S/390, poszukuje więc swojego następcy, który wyrazi chęć do administrowania serwerami buildd, zajmie się analizą błędów budowania i będzie pracował nad przekwalifikowaniem tej adaptaccji dla wydania etch. Bastian Blank wyraził wolę przejęcia adaptacji S/390.
Pliki specjalne zdarzeń urządzeń. Frank Lichtenheld zastanawiał się w jaki sposób pbbuttonsd powinien obsługiwać ponad 4 pliki zdarzeń urządzeń, które tworzone są automatycznie przez makedev. Marco d’Itri zasugerował poprostu douczenie użytkowników, którzy nie korzystają jeszcze z udev. Jednak Christoph Hellwig oznajmił, iż makedev powinien najzwyklej w świecie stworzyć wszystkie 32 węzły urządzeń.
Poprawki bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

 • DSA 821: python2.3 — Wykonywanie dowolnego kodu.
 • DSA 822: gtkdiskfree — Niebezpieczny plik tymczasowy.
 • DSA 823: util-linux — Podwyższanie uprawnień.
 • DSA 824: clamav — Odmowa usługi.
 • DSA 825: loop-aes-utils — Podwyższanie uprawnień.
 • DSA 826: helix-player — Wiele słabych punktów.
 • DSA 827: backupninja — Niebezpieczny plik tymczasowy.
 • DSA 828: squid — Odmowa usługi.
 • DSA 829: mysql — Wykonywanie dowolnego kodu.
 • DSA 830: ntlmaps — Wypływ informacji.
 • DSA 831: mysql-dfsg — Wykonywanie dowolnego kodu.
 • DSA 832: gopher — Kilka problemów z przepełnieniem bufora.
 • DSA 833: mysql-dfsg-4.1 — Wykonywanie dowolnego kodu.
 • DSA 834: prozilla — Wykonywanie dowolnego kodu.
 • DSA 835: cfengine — Nadpisanie dowolnego pliku.
 • DSA 836: cfengine2 — Nadpisanie dowolnego pliku.
 • DSA 837: mozilla-firefox — Odmowa usługi.
 • DSA 838: mozilla-firefox — Wiele słabych punktów.
 • DSA 839: apachetop — Niebezpieczny plik tymczasowy.
 • DSA 840: drupal — Wykonanie komendy z zewnątrz.
 • DSA 841: mailutils — Wykonywanie dowolnego kodu.
 • DSA 842: egroupware — Wykonywanie dowolnego kodu.

Pakiety nowe lub warte uwagi. Następujące pakiety zostały ostatnio dodane do niestabilnego archiwum Debiana lub zawierają ważne poprawki.

 • acpitool — Small, convenient command-line ACPI client.
 • avce00 — Tools for conversion of ESRI Arcinfo (binary) Vector Coverage in E00 format..
 • calcurse — Text-based calendar.
 • cbrpager — Viewer for CBR and CBZ (comic book archive) files.
 • choosewm — fake x-session-manager allowing the user to choose a wm.
 • clex — Command line file manager which uses the ncurses library.
 • cm-super — TeX font package with CM (EC) in Type1 in T1, T2*, TS1, X2 enc.
 • e00compr — Read and write Arc/Info compressed E00 files.
 • gnunit — Frontend for running NUnit 2 test suites.
 • gyrus — GNOME tool for Cyrus-IMAP servers administration.
 • hdaps-utils — HDAPS (IBM Hard Drive Active Protection System) utilities.
 • initramfs-tools — Tools for generating an initramfs.
 • kannel-dev — WAP and SMS gateway headers and development files.
 • jta — Java telnet/ssh applet.
 • karrigell — Python web server application framework.
 • lprof — Hardware Color Profiler.
 • med-practice — Debian-Med packages for practice management.
 • mrtg-rrd — The script for generating graphs for MRTG statistics.
 • nadoka — IRC logger, monitor and proxy program („bot”) in Ruby.
 • nunit — Unit test framework for .NET.
 • owl-dms — Intranet Knowledgebase or DMS.
 • patchage — Modular patch bay for Jack audio and Alsa Midi.
 • pylize — On-Screen presentation generation tool.
 • qbankmanager — Online banking program with graphical interface.
 • ree — Extract ROM extensions.
 • rhapsody — Small and efficient ncurses based IRC client.
 • slgdbm — Access to GDBM databases from S-Lang.
 • webxml — Simple form-based generator/editor of Tomcat’s web.xml files.
 • xfmedia — Xfce media player.
 • yasm — Modular assembler with multiple syntaxes support.

Pakiety osierocone. W tym tygodniu osierocono 6 pakietów. Poszukiwani są dla nich nowi opiekunowie. W sumie jest już 191 opuszczonych pakietów. Podziękowania dla ich poprzednich opiekunów, którzy poświęcili swój czas dla społeczności Wolnego Oprogramowania. Zajrzyj na strony WNPP po pełną listę, a jeśli chcesz przejąć jeden z tych pakietów, dodaj informację do raportu o błędzie i zmień jego tytuł na ITA:.

Pakiety usunięte. W ostanich dwóch tygodniach usunięto 33 pakiety z archiwum Debiana:

 • xlispstat — LISP-based environment for statistical computing
  Bug#328798: Request of maintainer, old, superseded by R
 • esh — The easy shell
  Bug#328802: Request of maintainer, old, unused
 • libcdb-file-perl — Perl interface to Dan Bernstein’s cdb package.
  Bug#328806: Request of maintainer, old, superseded
 • debian-history-ko — Short history of the Debian project translated to Korean
  Bug#328814: Request of maintainer, content put into other package
 • titrax — Program to keep track of time.
  Bug#328837: Request of maintainer, old, superseded
 • saxon-catalog — Catalog support and wrapper for the Saxon XSLT processor
  Bug#328847: Request of maintainer, old, superseded by libxml-commons-resolver1.1-java
 • ultrapoint — GGI based presentation tool
  Bug#328863: Request of maintainer, old, unused, upstream-dead
 • imcom — Console jabber client
  Bug#329003: Request of maintainer, buggy; replacements exist (cabber, centericq, or even bitlbee)
 • irmp3 — Multimedia audio jukebox application.
  Bug#327629: Request of QA, old, unused, rc-buggy, not in last stable release
 • gnome-commander — File manager for GNOME
  Bug#327634: Request of QA, old, unused, rc-buggy, superseded, depends on Gtk1.2
 • bl — Blink Keyboard LEDs.
  Bug#327644: Request of QA, old, unused, rc-buggy
 • radiusd-cistron — Radius server written by Cistron.
  Bug#327645: Request of QA, old, unused, rc-buggy, many alternatives available
 • aspectj-anttasks — Set of ant tasks for integrating aspectj into the compile.
  Bug#327653: Request of QA, Has never been part of a stable release, old, unused, rc-buggy
 • avalon-excalibur — Collection of reusable components for threading and datasource.
  Bug#327656: Request of QA, old, unused, rc-buggy
 • jmeter — Measure server application performance
  Bug#327670: Request of QA, old, unused, rc-buggy, has never been part of a stable release
 • lids-2.4 — LIDS kernel patch
  Bug#327658: Request of QA, old, unused, kernel-patch doesn’t apply, rc-buggy, has never been part of a stable release
 • doc-debian-ja — Debian FAQ and other documents (Japanese)
  Bug#327663: Request of QA, old, unused, obsolete
 • framerd — Scalable knowledge base development and application platform
  Bug#327666: Request of QA, old, unused, rc-buggy
 • hptalx — HP48 or HP49 <-> Computer communications program for Linux
  Bug#327668: Request of QA, old, unused, rc-buggy
 • gwydion-dylan-sgml — Gwydion Dylan Documentation (HTML)
  Bug#327669: Request of QA, old, unused, rc-buggy, has never been part of a stable release
 • mozilla-locale-zh-hk — Mozilla Traditional Chinese (Hong Kong) language/region pack
  Bug#327673: Request of QA, out-of-date, unused, uninstallable, has never been part of a stable release
 • koth — King of the Hill – multiplayer, networked artillery game
  Bug#327674: Request of QA, old, unused, rc-buggy
 • flin — Menuing system with fvwm-like syntax
  Bug#227777: Request of QA, old, unused, orphaned for a long time
 • goats — Sticky-note type program for GNOME 2
  Bug#290920: Request of QA, obsolete
 • cryptofs — Transparent filesystem encryption plugin
  Bug#323128: Request of maintainer, Superseded by encfs
 • mindterm — Java SSH client that can be used as a web applet
  Bug#323802: Request of QA, obsolete, buggy
 • rhdb-admin — Graphical tool to administer PostgreSQL/RHDB Databases
  Bug#327775: Request of QA, dead upstream, RC bugs
 • hunit — Haskell Unit Testing Framework, GHC 6 libraries
  Bug#329410: Request of maintainer, integrated into Haskell base libraries
 • libassetml — Share image, sounds and video assets with other projects
  Bug#329685: Request of maintainer, deprecated upstream; unused
 • mkdecbootcd — Tool for making CDs bootable on DECstations
  Bug#329763: Request of maintainer, superseded by delo
 • python-popy — Empty package moving default python-popy package to python2.3
  Bug#330210: Request of maintainer, dead upstream; alternatives exist
 • sylpheed-claws-vcalendar-plugin — vCalendar message handling plugin for Sylpheed Claws
  Bug#330368: Request of maintainer, dead upstream; superseded by Gtk2 version
 • gal2 — G App Libs (run time library)
  Bug#328734: Request of maintainer, superseded by newer versions

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów bądź tłumaczy. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na Twój mail pod adresem pddp@debian.linux.org.pl.
Tłumaczenie: Artur Szymański, Marcin 'golish’ Goliszewski.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: arteek.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →