Na pewno niektórzy z Was z wielkim zniecierpliwieniem oczekują kolejnego DWNa w wersji polskiej;-) Oto i on. Zapraszamy do lektury.

Witaj w dwudziestym ósmym w tym roku numerze DWN, tygodnika dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. Bill Allombert zaapelował do portujących arm o większe wsparcie dla tej adaptacji Debiana. Właśnie odbywa się tegoroczna konferencja Debiana, serwis Debian Planet zawiera sporo informacji od uczestniczących w tej konferencji deweloperów.
Która wersja LSB? Andreas Barth zastanawiał się która wersja LSB (Linux Standard Base) powinna być obsługiwana przez wydanie etch. Matt Taggart chciałby aby obsługiwana była LSB 3.0, co wymaga nowszej biblioteki glibc a także być może pewnych przeróbek w X.Org. W każdym razie i tak oba te wymagania są potrzebne. Aby zakończyć te prace, Dave Neil rozpoczął dyskusję na temat tego kto i nad jakimi częściami pracuje.
Zmiana GCC na 4.0 i ABI C++. Matthias Klose poinformował o zmianach w GCC i C++. GCC 4.0 jest teraz domyślnym kompilatorem w dystrybucji niestabilnej, zatem opiekunowie pakietów muszą zmienic swoje środowska budowania. Doradza się także nie ładować kodu napisanego w C++ zależącego od bibliotek napisanych w C++ ponieważ te nie zostały jeszcze skonwertowane do nowego formatu ABI C++ (Application Binary Interface).
Aktualizacja listy konsultantów Debiana. Thomas Huriaux wykazał , że wielu konsultantów Debiana nie odpowiedziało jeszcze na list przypominający, chociaż są do tego zobligowani w ciągu czterech tygodni, stosownie do nowych wytycznych dla konsultantów Debiana. Jeśli nie odpowiedzą będą usunięci z listy.
Stan Ada w Debianie. Ludovic Brenta poinformował o swojej 18 miesięcznej opiece nad Ada i związanymi z tym językiem pakietami Debiana oraz o swoich poszukiwaniach nowego sponsora. Ludovic napisał także szkic polityki dla pakietów Ada, która powinna zapewnić korzystanie z tego samego ABI przez wszystkie pakiety Ada oraz dobrze ze sobą pracować; szczególnie dotyczy to bibliotek.
Zmiany pakietów-atrap i pola Replaces. Margarita Manterola zastanawiała się co zrobić aby uniknąć pakietów-atrap (dummy packages). Pomagają one w aktualizacji pakietów do innego pakietu. Alternatywa dla nich oznacza używanie ustawień Replaces i Conflicts. Simon Richter wyjaśnił w jaki sposób z założenia działa ten mechanizm przy opcji dist-upgrade.
Zależności cykliczne. Bill Allombert chciał usunąć zależności cykilczne (circular dependencies) ponieważ powodują one problemy w trakcie aktualizacji. Robert Lemmen stworzył listę pakietów z zależnościami cyklicznymi. Colin Watson dodał, że dpkg przerwie pętle i dlatego wstępne zależności (pre-depends) ograniczają te problemy.
Usuwanie osieroconych pakietów? Frank Lichtenheld przygotował listę pakietów osieroconych ponad rok temu którymi nikt nie chce się zająć. Wiele z tych pakietów w ogóle nie jest używanych. Martin Michlmayr dodał do listy kolejne pakiety. W planach jest usunięcie ich z dystrybucji.
Usuwanie niewolnej dokumentacji. Frank Lichtenheld zaplanował uporządkowanie usuwania z Debiana niewolnej dokumentacji. Nie istnieje jeszcze jednak szczegółowy harmonogram skatalogowania raportów błędów na ich temat. Frank zaproponował również korzystanie ze specjalnej linii tematu raportu błędu, w której można będzie w łatwy sposób rozszyfrować wykorzystywaną licencję.
Poprawki bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

 • DSA 737: clamav — Zdalna odmowa usługi.
 • DSA 738: razor — Zdalna odmowa usługi.
 • DSA 739: trac — Zagrożenie w ściaganiu/ładowaniu.
 • DSA 740: zlib — Odmowa usługi.
 • DSA 741: bzip2 — Bomba dekompresyjna.
 • DSA 742: cvs — Wykonywanie dowolnego kodu.
 • DSA 743: ht — Wykonywanie dowolnego kodu.
 • DSA 744: fuse — Ujawnienie informacji.
 • DSA 745: drupal — Wiele słabych punktów.
 • DSA 747: egroupware — Wykonanie kodu z zewnątrz.
 • DSA 748: ruby1.8 — Wykonywanie dowolnego polecenia.
 • DSA 749: ettercap — Wykonywanie dowolnego polecenia.
 • DSA 750: dhcpcd — Odmowa usługi.
 • DSA 751: squid — Zagrożenie typu IP spoofing.
 • DSA 752: gzip — Kilka słabych punktów.
 • DSA 753: gedit — Odmowa usługi.

Pakiety nowe lub warte uwagi. Następujące pakiety zostały ostatnio dodane do niestabilnego archiwum Debiana lub zawierają ważne poprawki.

 • gfortran — GNU Fortran 95 compiler.
 • imapcopy — IMAP backup, copy and migration tool.
 • jackbeat — Drum-machine-like audio sequencer with JACK support.
 • mksh — Enhanced version of the Korn shell.
 • scheme48 — Simple, modular, and lightweight Scheme implementation.
 • sgt-puzzles — Simon Tatham’s Portable Puzzle Collection – 1-player puzzle games.
 • tdsodbc — ODBC driver for connecting to MS SQL and Sybase SQL servers.
 • tthsum — Generates or checks TTH message digests.
 • yaird — Yet Another mkInitRD.
 • ysm — Powerful ICQ console client.

Pakiety osierocone. W tym tygodniu osierocono 7 pakietów. Poszukiwani są dla nich nowi opiekunowie. W sumie jest już 222 opuszczonych pakietów. Podziękowania dla ich poprzednich opiekunów, którzy poświęcili swój czas dla społeczności Wolnego Oprogramowania. Zajrzyj na strony WNPP po pełną listę, a jeśli chcesz przejąć jeden z tych pakietów, dodaj informację do raportu o błędzie i zmień jego tytuł na ITA:.

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów bądź tłumaczy. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na Twój mail pod adresem pddp@debian.linux.org.pl.
Tłumaczenie: Artur Szymański, Bartosz Feński aka fEnIo, Marcin 'golish’ Goliszewski, Kacper Perschke.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: arteek.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →