Wygląda na to, że dostawcy internetu mogą mieć spore kłopoty z ustawodawcą. Poniżej prezentujemy treść listu, który ostatnio jest wysyłany do różnych instytucji państwowych oraz organizacji politycznych.

Szanowni Państwo !
Piszemy z prośbą o interwencję w sprawie Artykułu 179 Prawa Telekomunikacyjnego. Po sławnym Artykule 55, który na szczęście został uchylony w odpowiednim stanowisku Ministerstwa Infrastruktury, jest to kolejny przepis, który bez Państwa interwencji doprowadzi do likwidacji kilku tysięcy małych dostawców Internetu.
Artykuł 179 Prawa Telekomunikacyjnego nakłada na każdego dostawcę usług telekomunikacyjnych obowiązek posiadania certyfikatu dostępu do informacji tajnych, wydawanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
ABW ze swojej strony, po przeanalizowaniu stosownych przepisów dodało do tego konieczność posiadania przez firmę tzw. przemysłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Wiąże się to między innymi z odpowiednim przygotowaniem pomieszczeń do przechowywania dokumentów tajnych, odpowiednim przygotowaniem ochrony, powołaniem kancelarii tajnej itd.
Samo wydanie certyfikatu kosztuje w ABW około 9 tys. złotych. Cała zaś procedura związana z przemysłowym certyfikatem bezpieczeństwa to koszty liczone w dziesiątkach tysięcy. Wydany certyfikat jest ważny tylko przez określony czas, po którym cała procedura musi być powtórzona.
Zrozumiałe jest to w przypadku dużych przedsiębiorstw mających tysiące abonentów jak TPSA czy DIALOG, jednak dlaczego przepis ten dotyka małe firmy, często jednoosobowe, posiadające od kilkunastu do kilkudziesięciu abonentów.
W przypadku małych firm koszty związane ze spełnieniem wszystkich powyższych wymogów spowodują ich upadek lub przejście do szarej strefy.
Każdy mały dostawca Internetu korzysta z łączy operatorów nadrzędnych (np. TPSA, NETIA), przez co cały ruch może być kontrolowany przez operatora nadrzędnego, który posiada odpowiednie środki finansowe i techniczne.
Nowe Prawo Telekomunikacyjne stoi w sprzeczności do „Narodowej Strategii Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006”. Co gorsza uderza w tych operatorów, którzy przez swoje działania wymusili redukcję cen i dzięki którym dziś cena stałego dostępu do Internetu oscyluje w granicach 50zł.
Małe przedsiębiorstwa telekomunikacyjne zazwyczaj są zakładane przez młodych ludzi, którzy zamiast poszerzać krąg bezrobotnych starają się przejawiać własną inicjatywę.
Nie dopuśćmy do zniweczenia kilku lat postępu poprzez kolejne ustawy zwiększające koszty małych przedsiębiorców, oraz ograniczające swobodę działalności gospodarczej.
Dziękujemy za wszelkie działania mogące nas wesprzeć !
Archiwalny news dodany przez użytkownika: mmazur.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →