W dniu dzisiejszym, w Parlamencie Europejskim ma odbyć się głosowanie nad raportem nr 2004/0813(CNS) prezentowanym przez Alexandra Alvaro (LIBE) w sprawie zbierania i przechowywania danych (retencja). Raport powstał z inicjatywy Francji, Irlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii, a dotyczy projektowanych właśnie w UE regulacji dotyczących tego zagadnienia. Polityka zbierania danych telekomunikacyjnych w istotny i na niespotykany dotąd sposób wpływa na prawa obywatleskie, a dodatkowo narusza szereg instrumentów w systemie ochrony praw człowieka (w szczególności Dyrektywę o ochronie danych osobowych oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka).

Przedstawiciele takich organizacji jak European Digital Rights (działające not-for-profit stowarzyszenie 17 organizacji z 11 europejskich krajów, które zajmują się ochroną praw obywatelskich w społeczeństwie informacyjnym), a także Privacy International czy Statewatch uważają, że pozyskiwanie i zbieranie danych telekomunikacyjnych jest nieuzasadnione, nie realizuje pokładanych w nim nadziei, jest działaniem wysoce inwazyjnym i naruszającym w szczególności art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Retencja danych telekomunikacyjnych stanowi również pogwałcenie podstawowej zasady demokratycznego państwa prawa, zgodnie z którą – do momentu skazania prawomocnym orzeczeniem sądu obowiązuje domniemanie niewinności. Z tych powodów organizacaje te rekomendują przedstawiony raport w tej sprawie, zgadzając się z jego autorem. [„Invasive, Illusory, Illegal, and Illegitimate: Privacy International and EDRi Response to the Consultation on a Framework Decision on Data Retention”, submitted to the European Commission DG JHA and Information Society, 9 September 2004][„EU: Data Retention proposal partly illegal, say Council and Commission lawyers”, Statewatch][„Opinion 9/2004 on a draft Framework Decision on the storage of data processed and retained for the purpose of providing electronic public communications services or data available in public communications networks with a view to the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal acts, including terrorism”, ARTICLE 29 Data Protection Working Party, 11885/04/EN/WP99]

Informacja pochodzi z serwisu vagla.pl.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: vagla.pl.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →