Z małym obsunięciem czasowym spowodowanym egazminami, początkiem sezonu urlopowego, nadmiarem obowiązków służbowych, obawą przed kolejnymi trolami, itepeitede, niniejszym zespół niezmordowanych tłumaczy PDDP pragnie oddać w Wasze ręce kolejny, 18 w tym roku, odcinek pasjonującego naszym zdaniem Tygodnika Debiana.
PS. Obiecujemy poprawę i wydanie następnego odcinka o czasie:-)

Witaj w osiemnastym w tym roku numerze DWN, tygodnika dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. Jako dowód na działanie kolejki testing, bezpośrednio do dystrybucji testowej został przesłany pierwszy pakiet. Z wdzięcznością przyjęto też fakt, że kolejka NEW znów jest obsługiwana. Jednakże Anand Kumria zasugerował zwracanie się do komitetu technicznego z pakietami, co do których nie podjęto decyzji w ciągu dwóch miesięcy.
Spotkanie zespołu liderów. Andreas Schuldei opublikował podsumowanie, mającego miejsce w zeszłym tygodniu, spotkania zespołu liderów, którego był sekretarzem. Tematami rozważanymi na spotkaniu były adres kontaktowy, finansowanie, w szczególności uczestnictwa w aKademy 2005, a także nowa nazwa. Dodatkowo, Benjamin Hill został zaproszony do wstąpienia w szeregi zespołu.
Postępowanie z wadami projektowymi w aplikacjach PHP. Martin Schulze zapytał o aplikacje PHP, których pliki typu include nie przeznaczone do samodzielnego uruchamiania, znajdują się w katalogu dokumentów WWW. Takie pliki, dostępne przez HTTP, mogą zostać użyte przy atakach typu cross-site scripting, lub w sposób niezamierzony upubliczniać informacje. Henrique Holschuh dodał, że pliki konfiguracyjne powinny znajdować się w /etc i nie powinny być dostępne z zewnątrz.
Status wydania dystrybucji Sarge. Andreas Barth opublikował kolejny raport o stanie przygotowań do wydania Sarge. Infrastruktura bezpieczeństwa dystrybucji testowej jest mniej więcej gotowa, przygotowano także dwa nowe buildery dla architektury ARM. Andreas wyraźnie zaznaczył, że wszystkie pakiety w Sarge muszą budować się ze źródeł automatycznie. Poprosił także o niedodawanie do dystrybucji niestabilnej żadnych poważniejszych zmian, które mogłyby sprawić problemy w Sarge.
Strona Debian Administration. Steve Kemp wysłał uaktualnienie swojej strony Debian Administration. W tej chwili, strona ta jest czytana ok. 2500 razy dzienie. Niektóre z napisanych po angielsku porad, dotyczących utrzymania komputerów z Debianem, zostały przetłumaczone również na języki polski i turecki. Na stronie dostępne są także kanały dla użytkowników RDF.
Aktualności z przygotowań do konferencji Debiana. Andreas Schuldei ogłosił ostateczną listę prelekcji na zbliżającą się konferencję. Poinformował również, że Debian otrzymał w ramach darowizn ponad 100.000€. Jako novum, w tym roku zespół Debiana zaprezentuje dystrybucję miejscowym na dzień przed rozpoczęciem konferencji. Andreas zachęcił uczestników aby wykorzystali spotkanie do wspólnej pracy, twarzą w twarz, z innymi deweloperami.
Zasady dla implementacji Scheme. Jorgen Schäfer zgłosił, że proces Scheme Requests for Implementation stara się ustandaryzować nazwy interpreterów dla skryptów w Scheme. Ponieważ wprowadza to konflikt nazw gdy dwie implementacje Scheme chcą wspierać te zasady, zaproponował zasady Scheme dla Debiana, które wymagają aby nazwa interpretera była zarządzana przez update-alternatives.
Stan projektu Debian. Linux Weekly News opublikowało sprawozdanie z odczytu Bdale’a Garbee na tegorocznej mini konferencji Debiana na australijskiej Linux Conference. Bdale mówił o działaniu liderów w Debianie i przedstawił zespół liderów projektu (SCUD). Rzucił także propozycję, by zastąpić lidera projektu wybieraną komisją. To wymagałoby jednak nowelizacji statutu Debiana. Pomysł ten jest ciągle we wstępnej fazie i będzie dalej dyskutowany w lipcu na tegorocznej Debian Conference w Helsinkach (Finlandia).
Długi weekend tępienia błędów. Frank Lichtenheld ogłosił weekend rozgniatania robali od 5-go do 8-go maja. Zacznie się już w czwartek, gdyż w wielu krajach jest to święto. Po pozbyciu się wszystkich błędów blokujących zamrażanie, czas na pracę nad pozostałymi, blokującymi wydanie. Frank poprosił deweloperów o pracę, nie tylko nad błędami krytycznymi dla wydania, ale także innymi ważnymi (o priorytecie important) oraz związanymi z bezpieczeństwem.
Spotkanie zespołu do spraw wydania. Andreas Barth wysłał podsumowanie spotkania zespołu zajmującego się wydaniem, w trakcie którego omawiano wydanie dystrybucji Sarge. Ustalono, że zamrażanie może rozpocząć się nawet teraz. Gdy archiwum zostanie zamrożone, zespół do spraw wydania, przez dystrybucję niestabilną, akceptował będzie wyłącznie poprawki błędów ważnych i o wyższej istotności, poprawki w tłumaczeniach i aktualizacje dokumentacji. Przez testing-proposed-updates, wyłącznie poprawki błędów krytycznych dla wydania, tłumaczeń i dokumentacji.
Aplikacje WWW w Debianie. Po dyskusji o aplikacjach PHP, z powodu dużej liczby pakietów z aplikacjami WWW, Neil McGovern zapytał o listę dyskusyjną zajmującą się tymi tematami. Alexis Sukrieh chciałby rozszerzenia Zasad Polityki Debiana z uwzględnieniem aplikacji WWW. Pascal Hakim utworzył zatem rzeczoną listę.
Poprawki bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

 • DSA 715: cvs — Nieuprawniony dostęp do repozutorium.
 • DSA 716: gaim — Odmowa usługi.
 • DSA 717: lsh-utils — Kilka słabych punktów.
 • DSA 718: ethereal — Przepełnienie bufora.
 • DSA 719: prozilla — Wykonywanie dowolnego kodu.
 • DSA 720: smartlist — Nieautoryzowana subskrypcja.

Pakiety nowe lub warte uwagi. Następujące pakiety zostały ostatnio dodane do niestabilnego archiwum Debiana lub zawierają ważne poprawki.

 • apt-rpm-repository — Tools to create an APT RPM repository.
 • glob2 — State-of-the-art Real Time Strategy (RTS) game.
 • imapsync — IMAP synchronisation, copy and migration tool.
 • poc-streamer — MP3/Ogg multicast/HTTP streamer and MP3 cutting tool.
 • pystatgrab — Interface to the libstatgrab library for Python.
 • rageircd — Versatile and flexible IRC Server daemon.
 • rbscrobbler — Send Rhythmbox track information to audioscrobbler.
 • spfquery — Sender Policy Framework library, written in C.
 • svnmailer — Extensible subversion commit notification tool.
 • tqsllib1 — QSL signing routines for the Logbook of the World (LoTW).
 • trashapplet — Trash applet for GNOME.
 • tuxmath — Math game for kids with Tux.
 • wyrd — Text-based scheduler application.

Pakiety osierocone. W tym tygodniu osierocono 5 pakietów. Poszukiwani są dla nich nowi opiekunowie. W sumie jest już 225 opuszczonych pakietów. Podziękowania dla ich poprzednich opiekunów, którzy poświęcili swój czas dla społeczności Wolnego Oprogramowania. Zajrzyj na strony WNPP po pełną listę, a jeśli chcesz przejąć jeden z tych pakietów, dodaj informację do raportu o błędzie i zmień jego tytuł na ITA:.

Pakiety usunięte. W ostatnich tygodniach, z archiwum Debiana usunięto 5 pakietów:

 • xdelta2 — version-control utility which works with binary files
  Bug#304051: Request of Maintainer, Buggy, unmaintained upstream
 • cyrus-sasl — Cyrus SASL API implementation (RFC 2222)
  Bug#305119: Request of Maintainer, Outdated, deprecated
 • catalog — Tool to create, maintain and display Yahoo! like directories
  Bug#187128: Request of Maintainer, QA, orphaned for two years, hardly used
 • phluid — Imlib2 based Window Manager for X
  Bug#298937: Request of Maintainer, Unused, dead upstream, contains non-free fonts
 • orp-classpath — Free java class libraries (specific to ORP JVM)
  Bug#306291: Request of QA, uninstalleable, dead upstream

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów bądź tłumaczy. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na Twój mail pod adresem pddp@debian.linux.org.pl.
Tłumaczenie: Artur Szymański, Bartosz Feński aka fEnIo, Jacek Politowski, Kacper Perschke.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: arteek.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →