W imieniu zespołu PDDP zapraszam do kolejnego odcinka telenoweli DWN;-)

Witaj w jedenastym w tym roku numerze DWN, tygodnika dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. Sean Finney przesłał do archiwum pierwszą wersję pakietu dbconfig-common, który implementuje ogólny interfejs zarządzania bazą danych i jest przeznaczony do użytku przez inne pakiety.
Wezwanie prelegentów na DebConf 5. 15 marca upłynie termin składania propozycji wykładów na DebConf 5. Lista propozycji składa się z ponad 20 elementów. Komitet recenzujący podejmie decyzję przed 1 kwietnia. Konferencja Debiana jest najważniejszym wydarzeniem podczas którego deweloperzy Debiana i zainteresowani użytkownicy dyskutują o projekcie Debiana i jego rozwoju. Tegoroczna konferencja odbędzie się w Helsinkach w Finlandii.
Licencja logo Debiana. Francesco Poli zastanawiał się, czy w ostatnim czasie nastąpił jakikolwiek postęp w działaniach mających na celu zmianę licencji logo Debiana na licencję uznawaną za wolną. Martin Michlmayr odpowiedział, że rada prawna SPI stworzyła porozumienie dotyczące przypisania praw autorskich, a twórcy loga zgodzili się je podpisać tym samym przekazując własność loga SPI. Gdy to dojdzie do skutku, licencja będzie mogła zostać zmieniona.
Automatyczne włączanie do systemu pamięci masowych na USB. Martin Dickopp napisał skrypt automatycznie montujący urządzenia pamięci masowych USB podczas wkładania ich do portu USB i odmontowywujący je przy ich wyjmowaniu. Zauważył przy tym, że podobna funkcjonalność jest zawarta w pakiecie pmount, gdy używany jest on jako część systemu biurkowego wraz z menedżerem urządzeń hal.
Licencja dla dokumentacji? Daniel Carrera zastanawiał się którą licencją powinien objąć dokumentację i wpadł na pomysł, aby rozprowadzać ją dwóch licencjach: Creative Commons Attribution oraz GNU GPL. Gervase Markham poprosił o nie stosowanie licencji GPL dla dokumentacji, ponieważ nie została ona zaprojektowana dla tego rodzaju zadań, choć przyznał, że nie ma licencji odpowiedniej dla dokumentacji, która byłaby uważana za wolną przez projekt Debiana.
Zarządzanie kluczami na pamięciach USB. David Härdeman rozważał najlepszą metodę zarządzania kluczami prywatnymi (dla sesji SSH lub GnuPG) na pamięciach USB. Podczas wkładania pamięci do portu USB, klucze powinny być automatycznie dostępne. David ulepszył także skrypt autorstwa Seana Finneya, który używa systemu plików VFAT z interfejsem systemu plików loopback.
Etykieta dyskusji dotyczącej wyborów. W świetle dużej liczby kandydatów na stanowisko lidera projektu Jeroen van Wolffelaar poprosił wszystkich biorących udział w dyskusji, aby starali się w swoich listach zachować zwięzłość, nie odbiegać od tematu, wycinać zbędne cytaty w odpowiedzi, zmieniać temat wiadomości przy zmianie treści oraz zachowywać się uprzejmie. Uwagi nie na temat lepiej pasują na listę debian-curiosa.
Stan wydania Sarge. Steve Langasek podesłał nowy raport dotyczący stanu wydania Sarge. Modyfikacja na serwerze SSH na serwerze wanna-build oraz wszystkich serwerach sieci buildd jest niezbędna, aby złagodzić obciążenie wywołane nową kolejką testing-security. Po tej zmianie archiwum zostanie zamrożone razem z trzecim kandydatem do wydania debian-installera.
Propozycja przetwarzania kolejki NEW. Joey Hess zaproponował, aby prace związane z przetwarzaniem kolejki nowych pakietów wykonywało więcej osób, nie tylko z zespołu ftpmasterów. Pakiety mogłyby być przesyłane do alternatywnej, publicznej kolejki nowych pakietów, aby większa ilość deweloperów mogła przeglądać pakiety i odsyłać ponownie podpisany plik .changes do głównej kolejki. Kiedy już pakiet zostałby poparty przez wystarczającą liczbę deweloperów, mógłby być przetworzony bardziej automatycznie przez opiekunów archiwum.
Debata na IRC dotycząca wyborów lidera projektu. Martin F. Krafft poinformował, że debata na IRC dotycząca nadchodzących wyborów lidera projektu odbędzie się w środę 16 marca o godzinie 06:00 UTC w sieci Freenode (irc.debian.org). Wykorzystane zostaną cztery kanały IRC, a zapis rozmów zostanie udostępniony po debacie.
Plany dotyczące wydania po Sarge. Steve Langasek ogłosił plany dotyczące wydania po Sarge. Zawierają one m.in. podział archiwum Debiana na część zwyczajną oraz drugiej klasy zawierającą mniej używane architektury. Powinno to zmniejszyć ilość miejsca potrzebnego na serwerach lustrzanych oraz czas niezbędny do utrzymania dystrybucji testowej w dobrym stanie, jeśli będzie ona zawierać mniej architektur.
Azjatycka Minikonferencja Debiana 2005. Pierwsza Azjatycka Minikonferencja Debiana odbyła się jako część Piątego Azjatyckiego Sympozjum Oprogramowania Open Source w Pekinie (Chiny). Spotkanie sponsorował Sun Wah Linux i zaprosił wielu deweloperów z całego świata do odwiedzenia konferencji i wygłoszenia odczytów. Spotkanie to pomogło zintegrować społeczność Debiana w Chinach, na Taiwanie oraz w Hong Kongu, czego przykładem może być reaktywowanie kanału #debian-zh oraz współpraca przy tłumaczeniach.
Poprawki bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

 • DSA 693: luxman — Local root exploit.

Pakiety nowe lub warte uwagi. Następujące pakiety zostały ostatnio dodane do niestabilnego archiwum Debiana lub zawierają ważne poprawki.

 • dak — Debian’s archive maintenance scripts.
 • ewiki — ErfurtWiki: an implementation of the WikiWikiWeb hypertext system.
 • itools — Islamic Hijri date and prayer time utilities.
 • knights — Chess interface for the K Desktop Environment.
 • kuake — Console which looks like Quake game console.
 • lkl — Userspace keylogger for x86 architecture.
 • marote — Rig Control Program for the Elecraft K2.
 • mydns-pgsql — DNS server using PostgreSQL for data storage.
 • nuauth — Authentication daemon from the nufw package.
 • nufw — Per-user firewalling daemon that interferes with libipq.
 • nutcpc — Linux client for the nufw authentication gateway system.
 • octaviz — 3D visualisation system for Octave.
 • openntpd — OpenBSD NTP daemon.
 • smartpm — Alternative package manager that works with dpkg/rpm.
 • svn-workbench — Workbench for Subversion.
 • wstools — Digital modes used for DX work on VHF/UHF and Microwave.
 • zinc-compiler — Compiler of Zinc, a functional logic programming language.

Pakiety osierocone. W tym tygodniu osierocono 4 pakiety. Poszukiwani są dla nich nowi opiekunowie. W sumie jest już 223 opuszczonych pakietów. Podziękowania dla ich poprzednich opiekunów, którzy poświęcili swój czas dla społeczności Wolnego Oprogramowania. Zajrzyj na strony WNPP po pełną listę, a jeśli chcesz przejąć jeden z tych pakietów, dodaj informację do raportu o błędzie i zmień jego tytuł na ITA:.

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów bądź tłumaczy. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na Twój mail pod adresem pddp@debian.linux.org.pl.
Tłumaczenie: Artur Szymański, Marcin 'golish’ Goliszewski, Kacper Perschke.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: arteek.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →