Ruch Wolnego Oprogramowania przesłał ministrowi Jarosławowi Pietrasowi, sekretarzowi Komitetu Integracji Europejskiej, list z prośbą o wstrzymanie debaty nad dyrektywą patentową do czasu podjęcia decyzji dotyczącej restartu procedury przez Komisję Europejską.

Szanowny Panie Ministrze,

Dziękuję za wielotygodniowe działania Rządu, dzięki którym stało się możliwe przeprowadzenie przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego głosowania nad wnioskiem o powrót dyrektywy patentowej do pierwszego czytania. Parlament Europejski ma bezpośrednią demokratyczną legitymację społeczeństw państw członkowskich i jego głos powinien zostać uzwględniony w dyskusji nad przyszłością dyrektywy o patentowaniu oprogramowania, oficjalnie nazywanej projektem dyrektywy dotyczącej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera.

Działania naszego rządu, a następnie decyzja Komisji Prawnej zwróciła uwagę kolejnych państw na negatywne strony wprowadzenia dyrektywy w obecnym kształcie, w tym poważne utrudnienie działalności małych i średnich firm informatycznych, monopolizację rynku oraz trudne do ominięcia problemy dla twórców Wolnego Oprogramowania (w tym zdobywającego coraz większą popularność systemu operacyjnego Linux, pakietu biurowego OpenOffice.org oraz przeglądarki zasobów internetowych Mozilla Firefox). Jednym z tych państw jest Hiszpania, której Senat przegłosował kilka dni temu, 8 lutego, rezolucję wzywającą rząd tego kraju do zmiany obecnego projektu dyrektywy i wspierania dążeń Parlamentu Europejskiego do ponownego rozpoczęcia prac nad nią. Kolejnym – Holandia, której parlament wezwał rząd, by ten nie dopuścił do przyjęcia projektu dyrektywy jako tzw. A-item, nim Komisja Europejska nie udzieli odpowiedzi na prośbę Parlamentu.

Dyrektywa patentowa już raz była przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego, który wprowadził do niej istotne zmiany uniemożliwiające udzielanie patentów na rozwiązania informatyczne oraz metody biznesowe. Poprawki te nie zostały uwzględnione przez Radę Unii Europejskiej. Na jej posiedzeniu 18 maja 2004 roku Polska nie poparła zawartego przez Radę porozumienia politycznego.

Wybrany niedługo później Parlament Europejski, w skład którego po raz pierwszy weszli deputowani z dziesięciu nowych państw unijnych, wnosi o możliwość ponownego rozpatrzenia projektu dyrektywy w pierwszym czytaniu.

Ostateczne zatwierdzenie porozumienia politycznego Rady już w przyszłym tygodniu nie pozwoli Komisji Europejskiej odpowiedzieć na wniosek Parlamentu i będzie przez europejską opinię publiczną uznane za działanie wymierzone przeciwko jedynej demokratycznie wybieralnej instytucji europejskiej, pogłębiające animozje między organami Unii, a więc istotnie osłabiające całą Unię. Polska czekała na demokrację przez ponad pół wieku – czy teraz ma się poddać?

W imieniu twórców Wolnego Oprogramowania apeluję do Pana Ministra o wstrzymanie debaty nad dyrektywą patentową w Radzie Unii Europejskiej do momentu udzielenia przez Komisję Europejską ostatecznej odpowiedzi na prośbę Parlamentu Europejskiego.

Z poważaniem

Łukasz Jachowicz
ISOC Polska, Ruch Wolnego Oprogramowania
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →