Po ostatnich doniesieniach o odroczeniu prac nad dyrektywą patentową, kolejna dobra wiadomość nadeszła z Luxemburga. Tamtejszy Europejski Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę Microsoftu na decyzję Komisji Europejskiej, która nakładała na monopolistę wysokie kary i zmuszała do zaprzestania praktyk godzących w konkurencję.

Decyzją Bo Versterdorfa, przewodniczącego Trybunału, oddalono wniosek Microsoftu o odroczenie na 4 lata nałożonych sankcji. Komisja Europejskia zdecydowała w marcu br., iż Microsoft ma udostępnić dokumentację spornej części oprogramowania oraz przygotować „odchudzoną” wersję systemu Windows (karę w wysokości 479 mln euro monopolista już zapłacił).

Zadowolenia z tej decyzji nie kryli przedstawiciele Samby i FSFE, którzy przez cały czas trwania procesu wspierali Komisję Europejską swoją wiedzą. Carlo Piana, prawnik reprezentujący społeczność WO, zauważa, iż nadarza się teraz spora szansa na to, aby skutecznie konkurować z rozwiązaniami giganta z Redmond.

Źródło:
Informacja prasowa FSFE
Decyzja Trybunału
Archiwalny news dodany przez użytkownika: dwakwiaty.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →