Już ponad 40% przedsiębiorstw w Argentynie używa Wolnego Oprogramowania. Jednak zaledwie 7% z nich współpracuje ze światowymi dostawcami oprogramowania Open Source, takimi jak Novell czy Red Hat.

Menedżerowie rzadko podpisują umowy na zapewnienie wsparcia technicznego przez dostawców. Większość firm woli wyszkolić swoich pracowników lub wynajmować niezależnych specjalistów.
Dodatkowe 4% przedsiębiorstw testuje możliwość skorzystania z oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.
Jak informuje EL Cronista, badania rynku wykonane w pierwszej połowie bieżącego roku w 115 przedsiębiorstwach, wykazały, że 4,5% firm stosujących już Linuksa zamierza przenieść całe swoje systemy informatyczne na tę platformę, 16% chce zastosować go tylko dla nowych aplikacji, natomiast 79,5% planuje przeanalizować każdą aplikację i podejmować osobną decyzję w zależności od konkretnego przypadku.
Generalnie można stwierdzić, że Ameryka Łacińska jest bardzo przychylna Linuksowi. Ilość tamtejszych wdrożeń tego systemu operacyjnego każdego roku jest coraz większa i zdarzenia te można przyrównać do działań, które dają się zaobserwować także w USA, gdzie do 2007 roku 15% przedsiębiorstw zamierza korzystać z linuksowych platform ERP (Enterprise Resource Management), co potwierdzają badania rynku wykonane przez Peerstone Research. Wynika z nich także, że w ciągu 3 lat migrację przeprowadzi 7.000 firm w USA.
W naszym kraju sytuacja jest inna. Inna jest także argumentacja, z której korzysta się przekonując do Linuksa.
Źródło:
LinuxArgentina.org
Archiwalny news dodany przez użytkownika: wojtek_germ.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →