W brazylijskim wymiarze sprawiedliwości już 14 z 15 sądowych baz danych Cache pracuje na platformie linuksowej. W ciągu najbliższego miesiąca zostanie wykonany kolejny krok, którym będzie migracja sądowego systemu administracyjnego. Zakończenie całego procesu otwierania sądów ma nastąpić w lutym 2005 roku.

Dotychczasowe sukcesy migracyjne przypisuje się wysokiemu stopniowi automatyzacji systemu bazodanowego. Brazylijski Federalny Sąd Okręgowy i Terytorialny (TJDFT) zautomatyzował swoją pracę już w 1997 roku. Oparł się przy tym na zespole developerów pracujących w brazylijskiej firmie InterSystems. Wdrożyli oni wówczas system oparty na bazach danych Cache, który umożliwia sędziom, kierownikom, a także sędziom sądu apelacyjnego zdalny dostęp do akt oraz wprowadzanie uaktualnień i rozsyłanie procedur.
Oczekuje się, że wydajność nowego systemu opartego na Linuksie, w porównaniu z poprzednim, wzrośnie o 30% i że zwiększy się jego niezawodność. W związku z tym TJDFT będzie mógł podwoić obecną ilość użytkowników systemu, która dzisiaj wynosi 1.500 – 1.800 osób dziennie. Dodatkowo, dzięki rozwiązaniu opartemu na Javie, już pod koniec 2005 roku system będzie dostępny na każdym terminalu.
Migracja TJDFT wpisuje się w obecną politykę brazylijskiego rządu polegającą na stymulowaniu wchłaniania otwartej technologii, która w tym przypadku przyniesie także lepszą wydajność pracy całego wymiaru sprawiedliwości.
Źródło:
Linux Insider
Archiwalny news dodany przez użytkownika: wojtek_germ.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →