O WIPO (World Intellectual Property Organization) i ich metodach działania, pisaliśmy już wcześniej w kontekście zmian jakie zaproponowała FSFE dotyczących funkcjonowania WIPO. Teraz, w informacji prasowej, FSFE pokazała, informując o fakcie przyznania jej statusu obserwatora w WIPO. że postawione sobie cele stara się konsekwentnie realizować.

FSFE zdecydowała się na ten krok, aby móc reagować na wszelkie zagrożenia, takie jak patenty na oprogramowanie, u ich źródeł zamiast starać się minimalizować ich skutki. A u podstaw ostatnich problemów często leży właśnie WIPO w swojej obecnej postaci i z tymi narzędziami, którymi dysponuje. FSFE, teraz mając możliwość brania aktywnego udziału w pracach WIPO, deklaruje kontynuowanie starań nad przekształceniem jej w WIWO.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: dwakwiaty.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →