Jak podała dzisiejsza Rzeczpospolita, rząd polski sprzeciwi się wprowadzeniu unijnej dyrektywy dotyczącej patentowania wynalazków realizowanych za pomocą komputera (znanej szerzej jako „dyrektywa patentowa”). W tej chwili eksperci rządowi pracują nad sposobem wycofania projektu dyrektywy, który został wcześniej nie-ostatecznie zatwierdzony na posiedzeniu Rady UE.

Do momentu ostatecznego podjęcia decyzji, regulamin pracy Rady pozwala na zostawienie spornej decyzji do dalszej dyskusji, dzięki czemu jest szansa na albo gruntowną przebudowę projektu, albo jego zupełne odrzucenie. Rządowi eksperci mają czas na znalezienie rozwiązania do 25 listopada, wtedy bowiem odbędzie się kolejne posiedzenie RUE.

Decyzja Ministerstwa Nauki i Informatyzacji jest zwieńczeniem akcji lobbingowej prowadzonej wspólnie m.in. przez polski ISOC, RWO i FFII. Nie oznacza jeszcze końca akcji w całej Europie – dopiero ostateczne odrzucenie projektu przez Radę lub (jeśli Rada jednak go przyjmie) Parlament Europejski będzie oznaczało pełny sukces.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →