Studenckie koło naukowe „Wolne Oprogramowanie na Politechnice Warszawskiej” zaprasza serdecznie na kolejne spotkanie. Jego tematem będzie „Phoenix – system operacyjny do zastosowań wbudowanych”, a poprowadzi je twórca Phoenix’a – Paweł Pisarczyk.

Data spotkania: wtorek, 26 X 2004, godzina 20:00
Miejsce: Wydz. Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19, sala nr 108

W referacie przedstawiony zostanie autorski system operacyjny Phoenix, zrealizowany na Wydziale Elektorniki i Technik Informacyjnych PW w latach 2000-2001. Zaprezentowana zostanie architektura systemu i szczegóły, dotyczące projektowania i implementacji, które nie są omawiane w dostępnej literaturze. Przedstawiony zostanie także aktualny stan prac nad nową wersją systemu (2.0), przeznaczoną dla zaawansowanych urządzeń medycznych oraz pierwsza aplikacja przemysłowa.

Autor omówi systemy operacyjne do zastosowań krytycznych, problem wiarygodności, tolerowania błędów i barier propagacji oraz nowatorskie i naukowe aspekty projektu.
Zaproponowane zostaną kierunki dalszego rozwoju systemu, w tym przekształcenie go w projekt typu OpenSource.

Więcej informacji pod adresem: http://wo.student.pw.edu.pl/
Kontakt: dwakwiaty@wp.pl
Archiwalny news dodany przez użytkownika: dwakwiaty.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →