Po uzyskaniu przez wszystkie frakcje parlamentarne zasiadające w Bundestagu jednolitego stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec przyjęcia dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej ,,wynalazków realizowanych za pomocą komputera”, czyli patentowania oprogramowania, w Brukseli może dojść do paraliżu prac nad nową ustawą patentową.

Formalne przesunięcie terminu obrad Rady Unii Europejskiej, które oficjalnie spowodowane było trudnościami z szybkim przetłumaczeniem tekstu dyrektywy na 20 języków urzędowych UE, nie może trwać zbyt długo. Dlatego 24 listopada odbędzie się ostateczne posiedzenie w sprawie nowego prawa patentowego, podczas którego nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian do przedłożonego do przegłosowania tekstu nowego prawa, gdyż stawiałoby to pod znakiem zapytania legalność całej procedury legislacyjnej.
Jeśli zaproponowana dyrektywa zostanie przyjęta, wówczas Parlament Europejski będzie mógł, podczas przypadającego w ciągu 4 miesięcy drugiego czytania projektu, wprowadzić poprawki, co najprawdopodobniej nastąpi. Parlament może także w całości odrzucić ww. dyrektywę. W jego prace włączą się rządy krajów, takich jak np. Niemcy, które sprzeciwią się przegłosowaniu ustawy w proponowanym kształcie, gdyż zostały do tego zobowiązane odpowiednią uchwałą. Ponieważ u naszych zachodnich sąsiadów nie zdarzyło się jeszcze, by organy władzy wykonawczej nie wykonały uchwały władzy ustawodawczej, możemy z optymizmem patrzeć na przebieg nieodległej dyskusji nad dyrektywą w Parlamencie Europejskim.
Jeżeli strony sporu pozostaną przy swoich stanowiskach i nie znajdą kompromisu, co jest bardzo prawdopodobne, zważywszy na zasadniczy charakter ustawy, wówczas obecny stan prawny nie zmieni się i europejskim wyznacznikiem praw intelektualnych pozostanie dobre i sprawdzone prawo autorskie.
Na zakończenie wypada pogratulować sukcesu lobbystom zgromadzonym wokół niemieckiego oddziału FFII oraz wokół innych organizacji działających na rzecz Wolnego Oprogramowania, a także podziękować osobom pracującym w niemieckim rządzie za działania prowadzące do równomiernego rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Źródło:
heise.de
Archiwalny news dodany przez użytkownika: wojtek_germ.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →