Ponad rok od ogłoszenia chęci migracji i rozpoczęcia przygotowań do rezygnacji z własnościowego oprogramowania Microsoft Windows na rzecz Linuksa, Rada Miasta Monachium podjęła decyzję o rozpoczęciu tego procesu.

Dzisiejsze głosowanie odbyło się z kilkumiesięcznym opóźnieniem spowodowanym początkowymi wątpliwościami wynikającymi z ewentualnego przyjęcia w obecnym kształcie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej patentowania wynalazków realizowanych za pomocą komputera.
Ostateczna decyzja monachijskich radnych zbiega się w czasie z trzema innymi wydarzeniami, tj. ogłoszeniem ścisłej współpracy pomiędzy Monachium i Wiedniem w obszarze migracji na Wolne Oprogramowanie, odsunięciem w czasie głosowania nt. spornej dyrektywy UE oraz oświadczeniem Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącym wspierania rodzimych firm tworzących rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa informatycznego oraz pomocy w propagowaniu ich produktów na terenie Europy Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej.
Jak wynika z wypowiedzi Sekretarza Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Rudolfa Koerpera, nawiązującej do berlińskiej konferencji ISSE, zapowiedziane wsparcie rządu jest potrzebne, gdyż obecnie stosowane rozwiązania informatyczne sprawiają, że ponad połowa osób korzystających z komputerów osobistych obawia się o bezpieczeństwo gromadzonych w nich danych i fakt ten może uniemożliwić zbudowanie społeczeństwa informacyjnego.
Obydwa ministerstwa poparły szerokie stosowanie oprogramowania Open Source i zaapelowały do Społeczności Wolnego Oprogramowania o aktywne włączenie się do prac nad otwartym modelem Trusted Computing.
Źródło:
Reuters
Archiwalny news dodany przez użytkownika: wojtek_germ.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →