Rozprawa kasacyjna w sprawie ISOC vs ZUS (OSK 600/04) – o ujawnienie informacji publicznej dotyczącej specyfikacji KSI MAIL – wyznaczona została na dzień 16 września 2004 o godz. 9:00 w sali B w Naczelnym Sądzie Administracyjnym 00-013 Warszawa, ul. Jasna 6. Wstęp wolny.

Naczelny Sąd Administracyjny powinien się wypowiedzieć czy ZUS miał prawo odmówić wszelkich informacji odwołując się do zasady ochrony tajemnicy przedsiebiorcy (PROKOMU) bez ujawnienia jakichkolwiek dokumentów potwierdzających takie stanowisko. Pozwoli to rozstrzygnąć czy Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodnie z prawem odmówił merytorycznego rozpoznania sprawy czy też naruszył prawa chroniące obywateli. Postępowanie to jest niezależne do pozwu Sergiusza Pawłowicza, który to pozew jest obecnie rozpoznawany przed Sądem Powszechnym.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: sanskryt.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →