W historycznej dla polskiego internetu auli Wydziału Fizyki UW na Hożej odbyło się IV Walne Zebranie ISOC Polska.
Na prezesa zarządu w kadencji 2004-2006 wybrany został Władysław Majewski, a członkami Zarządu Józef Halbersztadt, Łukasz Jachowicz, Krzysztof Kowalczyk i Piotr Waglowski. W skład Komisji Rewizyjnej wybrano Marcina Cieślaka, Leszka Bogdanowicza oraz Zdzisława A. Kaletę.

Po zebraniu związani z RWO nowo wybrani członkowie władz ISOC Polska: Łukasz Jachowicz, Józef Halberstadt, Zdzisław Andrzej Kaleta oraz Władysław Majewski zaproponowali, aby nie przeprowadzać osobnych wyborów do władz RWO, lecz by ich rolę pełnił nieformalny zespół zadaniowy, w skład którego poza członkami statutowych władz ISOC chcemy zaprosić Adama Przybyłę – członka wybranego w kwietniu 2003 zarządu RWO, Szymona Błaszczyka (Antymona), Przemysława A. Śmiejka (Tristana), Adama Mańczuka (bereta), Radka Janeczkę oraz każdego innego członka RWO, który gotów jest zajmować się sprawami organizacyjnymi – chętnych zapraszamy!
Niektórzy z nas (w szczególności Adam Mańczuk) mają wątpliwości, czy taka struktura jest demokratyczna. Proponując ją kierowaliśmy się doświadczeniem (trzy kolejne wybrane Zarządy RWO miały trudności z przetrwaniem kilku miesięcy) oraz przekonaniem, że w nielicznych kwestiach wymagających decyzji (pieniądze ze składek, opublikowanie oficjalnego stanowiska) zarząd ISOC ma w tej chwili formalną i moralną legitymację od wszystkich członków ISOC-RWO, a w w o wiele liczniejszych sprawach wymagających po prostu działania potrzebne są nie Zarządy, ale grupy robocze gotowe do wspólnej pracy.
Wróćmy do Zebrania. Przyjęło ono uchwały w sprawach:

 • dostępności informacji publicznej
 • neutralności technologicznej państwa
 • uczestnictwa w procesie ustawodawczym
 • sprzeciwu wobec udzielania patentów na oprogramowanie w Europie
  Oto tekst tej ostatniejn uchwały:
  Uchwała – sprzeciw wobec patentów na oprogramowanie w Europie

 • Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Internet Society Poland przyjmuje jako własne stanowisko zawarte w europejskim apelu Wezwanie do działania II.
 • Wzywamy polskich przedstawicieli w Radzie Unii Europejskiej do poparcia dyrektywy w sprawie w wersji merytorycznie zgodnej z przegłosowaną 24 września 2003 przez Parlament Europejski.
 • Wzywamy kandydatów i komitety wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego do zapoznania się z problemem patentów na oprogramowanie i przedstawienia swego stanowiska w tej sprawie.
  Archiwalny news dodany przez użytkownika: Vlado.
  Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

 • Share →