30 stycznia 2004r Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skarę ISOC na decyzję ZUS odmawiającą udostępnienia specyfikacji KSI-Mail odsyłając skarżącego do sądu powszechnego.

Po raz koleny sądy administracyjne odmówiły, z powodów formalnych, kontroli sposobu podjęcia decyzji zamykającej dostęp do informacji publicznej przez ZUS. Podstawą tych decyzji jest uznanie, iż sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu o nieudostępnienie informacji publicznej, co do której podmiot odmawiajcy udzielenia informacji powołał się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności lub tajemnicy innej niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna jest sąd powszechny.
Orzeczenie oparte na tej formalnej interpretacji nie stanowi merytorycznego rozstrzygnięcia skargi i nie jest akceptacją decyzji ZUS-u.
W chwili obecnej rozważana jest celowość wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Można to uczynić po otrzymaniu postanowienia Sadu Administracyjnego wraz z uzasadnieniem. Prowadzenie dalszego postępowania sądowoadministracyjnego fest celowe by uzyskać wiążącą wykładnie czy rzeczywiści gołosłowne powołanie się ZUS na ochronę tajemnic, o których mowa powyżej, uniemożliwia kontrolę takich decyzji w stosunkowo szybkim postępowaniu przed sądami administracyjnymi i czy rzeczywiście zmusza skarżących do prowadzenia długotrwałego i zazwyczaj kosztownego postępowania cywilnego.
Decyzja o wniesieniu skargi kasacyjnej nie wstrzymuje wniesienia pozwu do sądu cywilnego i na pewno pozew taki zostanie wniesiony.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: sanskryt.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →