W dniu dzisiejszym około 14:00 Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę Sergiusza Pawłowicza na odmowę Prezesa ZUS udostępnienia informacji publicznej dotyczącej specyfikacji modułu Płatnika KSI-Mail.

Po dwugodzinnym opóźnieniu w rozpoczęciu rozprawy i po wysłuchaniu merytorycznie ciekawego, długiego wystąpienia pełnomocnika Sergiusza mec. Kmieciaka oraz zdawkowego wystąpienia pani pełnomocnik Prezesa ZUS Sąd, orzekając w trzyosobowym składzie, odrzucił skargę.
W ustnym uzasadnieniu Sąd stwierdził, że poniewż argumentacja Prezesa ZUS, co do powodów odmowy, obejmowała zarówno argumenty jakie mogą być skarżone do NSA jak i argumenty dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorcy (PROKOM SA) to właściwy do rozpoznania skarg i odwołań jest jedynie sąd powszechny. Nie jestem przekonany, że jest to prawidłowa argumentacja ale orzeczenie jest ostateczne.
Sąd stwierdził także, że wobec błędnego pouczenia zawartego w decyzji Sergiuszowi przysługuje nadal prawo do wniesienia sprawy do sądu powszechnego.
Właściwy do rozpoznania ewentualnego powództwa będzie Sąd Rejonowy w Warszawie. O ile pamiętam przepisy to Mokotowski.
Na rozprawie byli reporterzy telewizji oraz dziennikarze. Zobaczymy co napiszą lub podadzą na wizji.
NSA nadal ma do rozpoznania skargę wniesioną przez ISOC-RWO w identycznej sprawie. Prawdopodobnie termin rozpoznania to 30 stycznia 2004r. Wyrok w sprawie skargi Sergiusza nie przesądza orzecznia w kolejnej sprawie.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: sanskryt.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →