Niemiecka firma tarent GmbH wystąpiła 6 czerwca 2003 roku do sądu krajowego w Monachium o zastosowanie wobec firmy SCO kary grzywny, donosi niemiecki portal Pro-linux.de. Jako przyczynę podano pogwałcenie przez SCO sądowego zakazu rozpowszechniania twierdzenia, że Linux zawiera nielegalnie własność intelektualną firmy SCO. Zakaz ten został wcześniej wydany przez sąd w Bremie na wniosek firmy univention oraz przez sąd w Monachiumna wniosek firmy tarent GmbH. Za pogwałcenie tego zakazu SCO grozi kara grzywny do 250 tysięcy euro.

Po decyzjach sądowych niemiecki oddział firmy SCO początkowo zamknął dostęp do swoich stron internetowych, ale strony te po ponownym ich udostępnieniu znowu zawierały list do partnerów rozpowszechniający zakazane sądownie twierdzenia.

„Nie możemy po prostu dopuścić, aby irytowano użytkowników systemu GNU/Linux i zadawano szkody firmom związanym z Linuksem”, powiedział Elmar Geese, prezes firmy tarent GmbH. „Mam nadzieję, że nasz sukces wzmocni poczucie bezpieczeństwa w użytkowaniu Linuksa. Jako firma, która czerpie korzyści z wolnego oprogramowania, czujemy się zobowiązani do podjęcia kroków przeciwko SCO”
Archiwalny news dodany przez użytkownika: kurt.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Share →