Ten odcinek sprawił nie tylko mi dużo niespodzianek. Joey bowiem dosyć długo ociągał się z dodawaniem kolejnych kawałków, aż tu nagle praktycznie w jednej chwili przygotował cały odcinek.
Z tego miejsca chciałbym podziękować alphie za pomoc przy tłumaczeniu oraz honejowi, którego udało mi się podstępem zmusić do pomocy i korekty ;).
Zapraszam do lektury…

Witaj w trzynastym w tym roku numerze DWN, tygodniku dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. Gentoo wykonał całkiem interesujące posunięcie. Mianowicie zaczęto używać RPM jako formatu pakietów porzucając tym samym własne archiwa źródłowe. To sprawia, że jedyną dystrybucją dostarczającą make world jest teraz RockLinux. Dodatkowo, flaga security została dodana do nagłówka IPv4, żeby możliwe było odróżnienie pakietów z podstępną zawartością od tych, które są po prostu niezwykłe.
Martin Michlmayr jest nowym DPL. Manoj Srivastava ogłosił, że zwycięzcą tegorocznych wyborów lidera projektu Debian (DPL) został Martin Michlmayr. Wygrał z Bdale Gardee tylko czterema głosami. Gratulacje. Nowy DPL szybko podziękował wszystkim głosującym w tych wyborach i zauważył, że trzech pierwszych kandydatów było bardzo blisko siebie pod względem liczby oddanych na nich głosów. Dlatego jeszcze raz spojrzy na deklaracje innych kandydatów i włączy kilka ich pomysłów w swój program.
Instalacja Sida na laptopie. Jay Docherty opublikował na łamach Linux Journal artykuł opisujący, jak sprawić, aby laptop działał z bazowym podsystemem wersji niestabilnej (sid) Debiana. Artykuł omawia kompilację i instalację jądra Linux 2.4.20 z wykorzystaniem apt-get i make-kpkg. Laptopem wykorzystywanym podczas pisania artykułu był IBM ThinkPad R32, użytkownicy mogą także zainteresować się stroną Thomasa Hooda Debian GNU/Linux na IBM ThinkPad 600 i 600X.
Niezależne zliczanie głosów. W odpowiedzi na żądanie Moshe Zadki o niezależne zliczenie głosów w wyborach Lidera Projektu Debian Bdale Garbee ogłosił, iż mianował Ryana Murray odpowiedzialnym za niezależne zliczenie głosów w tych wyborach. Ryan jest znanym i zaufanym członkiem projektu, zgodził się przeanalizować skrypty użyte do przetwarzania głosów. Następnie uruchomi je osobiście wkrótce po zakończeniu wyborów na kopii skrzynki zawierającej nienaruszone głosy, aby niezależnie ustalić wynik wyborów. Jeśli rezultaty będą się różnić, Bdale skieruje tą sprawę do Przewodniczącego Komitetu Technicznego.
System pomocy w naprawianiu błędów. Mark Howard zaproponował zaawansowany system pomocy koordynujący próby naprawienia błędów. Myśli on, że flaga help w systemie śledzenia błędów (BTS) jest zbyt rzadko używana, a bardziej zaawansowany system mógłby zachęcić deweloperów mających czas i umiejętności do pomocy innym. Adam Heath zauważył, że można by osiągnąć to samo za pomocą istniejącego BTS, a Hwei Sheng Teoh stwierdził, że podobny efekt dałaby nowa lista dyskusyjna, na którą możnaby wysyłać prośby o pomoc.
Debian na desktopie, przewodnik użytkownika. John Pisini aktywnie pracuje nad Debian Desktop User’s Guide, tekście opartym na Progeny Debian User’s Guide. Celem Johna jest zsynchronizowanie przewodnika z nowym wydaniem Debiana. Oznacza to uaktualnienie wszystkich fragmentów związanych z Gnome do wersji 2.2 i dołączenie części o KDE 3.1, aby rozpropagować to środowisko. John potrzebuje ochotników do pomocy w pisaniu tekstu, poprawianiu błędów i generowaniu zrzutów ekranu.
Usprawniony proces przyłączania nowych członków. W przeszłości projekt Debian otrzymywał wiele zażaleń na żmudne procedury przyłączania nowych deweloperów Debiana. Po kilku miesiącach pracy nad reorganizacją, Martin Michlmayr i Adreas Schuldei dumnie ogłosili usprawniony kącik nowych deweloperów. Od teraz rejestracja, testy umiejętności w tematach filozofii, procedur i zadań mogą być przeprowadzanie online. Każdego dnia generowana jest nowa kombinacja pytać z setek pytań. Według Martina, powinno być teraz możliwe przyłączenie się do projektu w ciągu trzech dni.
GNU/Linux nielegalny dla nastolatków w Niemczech? Dzisiaj w Niemczech weszło w życie nowe prawo mające ochronić młodych ludzi przed grami komputerowymi zawierającymi przemoc. Od tej pory, żadna gra nie może być sprzedana nieletnim, jeśli nie zawiera ona oznaczenia nieszkodliwości dla danej grupy wiekowej. Jednak pudełkowe dystrybucje GNU/Linuksa często, jeśli nie zawsze, zawierają gry takie jak gcompris czy tuxracer, i nie są odpowiednio oznaczone. Bazując na interpretacji tego prawa, pudełka z GNU/Linuksem nie mogą być już sprzedawane młodym ludziom.
Alioth – SourceForge dla Debiana. Raphaël Herzog, Wichert Akkerman i Roland Mas ogłosili dostępność serwera Debiana, na którym zostało uruchomione oprogramowanie SourceForge. Mieszkając pod alioth.debian.org, pozwala na współpracę nad projektami związanymi z Debianem i Wolnym Oprogramowaniem. Deweloperzy Debiana mogą używać swoich istniejących kont. Każdy deweloper Wolnego Oprogramowania może używać tego systemu, pod warunkiem, że nowy projekt posiada dewelopera Debiana jako członka głównego teamu. Projekty bez przynależności do Debiana powinny rozważyć usługę Savannah dostarczaną przez Free Software Foundation.
Nowe działy w archiwum. James Troup ogłosił zmianę w archiwum Debiana. Zostało dodanych sześć nowych działów. embedded został dodany jako odpowiedź na niedawne dodanie pakietów Opie. Inne nowe działy zostały dodane, by zmniejszyć rozmiar kilku największych działów w archiwum. Sekcja gnome i kde są przeznaczone do podzielenia działu x11. Inna nowa sekcja, libdevel jest przeznaczona dla pakietów rozwoju bibliotek i dzieli prawie na połowę sekcję devel (pod względem rozmiaru). W końcu perl i python mają dzielić sekcję interpreters.
Generator podsumowania lokalnych repozytoriów. Jarno Elonen ogłosił skrypt PHP do tworzenia stron HTML streszczających pliki Packages.gz, utworzonych w prywatnych archiwach pakietów Debiana. Ten skrypt tworzy ładną, webową nakładkę na lokalne repo.
Poszukiwanie osieroconych pakietów w lokalnym systemie. Steve Robbins pamiętał o całkiem dobrym skrypcie napisanym przez Arthura Korna, który wysyła maila gdy zobaczy zainstalowany pakiet oznaczony jako osierocony lub oczekujący na adopcję na liście WNPP. Ponieważ skrypt przestał działać, Steve zastanawiał się, czy ktoś to już naprawił. Jack Moffitt wypuścił wersję przepisaną do Pythona.
Zamykanie błędów w usuniętych pakietach. Martin Michlmayr zauważył, że nadal jest otwartych około 300 błędów w pakietach, które zostały usunięte przez menedżera wydań przed wydaniem woodiego. Martin zastanawiał się co najlepiej by było począć z nimi, ponieważ nie można ponownie otworzyć zarchiwizowancyh błędów. Adam Heath wspomniał, że dodanie odpowiedniego kodu jest bardzo proste. Martin również zamierza zamknąć zgłoszone błędy w szczególności w potato.
Strony Manuala i UTF-8. Vineet Kumar poinformował o problemach, jakie doświadczył z wieloma stronami manuala i locale UTF-8, którego używa. Używając locale UTF-8, te strony używają złych znaków. Groff konwertuje wiele z nim na rozsądne znaki przy użyciu locale ASCII, ale zaczynają się dziać dziwne rzeczy w przypadku UTF-8.
Dzielenie pakietu EKG. Marcin Owsiany poinformował o potrzebie podziału pakietu EKG, programu typu instant messaging. Nowa wersja może być łączona zarówno z readline jak i SSL, co nie może być robione w tym samym pakiecie z powodu konfliktujących licencji. Junichi Uekawa zaproponował użycie biblioteki GNU-TLS, co jednak nie wydaje się możliwe. James Troup zasugerował użycie editline zamiast readline, który w archiwum występuje w dwóch kopiach.
Pakiet Debiana z tapetami. Steve Kemp ogłosił dwa pakiety Debiana z tapetami. W zamierzeniach mają być niezależne od używanego menedżera okien lub środowiska biurkowego. Pakiet podstawowy zawiera kilka obrazków i skrypty potrzebne do odwalenia brudnej roboty. Drugi pakiet jest kolekcją artworku zainspirowanego Tolkienem, natomiast trzeci pakiet jest kolekcją obrazków zainspirowanych przez i wziętych z filmów Star Wars.
Debian Accessibility Manual. Boris Daix wysłał pierwszy szkic Debian GNU/Linux Accessibility Manual, który zawiera tylko strukturę dokumentu. Zawarte są w nim tylko ilustracje dla ludzi z osłabionym wzrokiem, ale inne są też w drodze. Boris oczekuje opini o obecnej strukturze dokumentu.
Budowanie GNU/Linuksowego Mainframe. Kenneth Geisshirt zastanawia się, czy możliwe by było zbudowanie komputera w stylu mainframe bazując tylko na Free Software. Można by użyć OpenMosix, MPI dla zarządzania procesami oraz Plex86 lub Bochs do tworzenia serwerów wirtualnych. Użyteczne informacje o takim projekcie zostały już zebrane.
Instalacja Debiana dla niewidomych. Mario Lang bawił się debian-installer od listopada i niedawno udało mu się dokonać kompletnej instalacji używając dysku debian-installer z włączonym brltty. Jednak sam sterownik musi być jeszcze dodany do linii poleceń.
Obsługa bibliotek z różnymi wersjami. Stephen Frost skontaktował się z komitetem technicznym w celu znalezienia odpowiedzi i udokomentowania tego w policy. Zastanawia się bowiem, jak prawidłowo obsługiwać biblioteki z różnymi wersjami, które są łączone z tym samym procesem. Symbole wersjowane (ang. versioned symbols) mogą złamać kompatybilność z innymi dystrybucjami i LSB, podczas gdy konfliktujące ze sobą pakiety sprawiłyby, że wiele pakietów nie nadawało się do instalowania.
Stan prac nad portowaniem debian-installer. Alastair McKinstry pracuje nad stroną stanu działania debian-installer na różnych architekturach. Alastair uważa, że wkrótce należy zakończyć budowanie debian-installer na wszystkich architekturach, jeśli debian-installer ma być wydany w tym roku. Potrzebni są ochotnicy korzystający architektury z innej niż x86. Sebastian Ley odwalił kawał dobrej roboty nad graficznym instalatorem.
Poprawki Bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

Pakiety Nowe lub Warte Uwagi. Następujące pakiety zostały niedawno dodane do Debiana lub zawierają ważne poprawki.

 • ayttm — All in one Instant Messaging client, forked from Everybuddy.
 • contest — The linux kernel responsiveness benchmark.
 • glunarclock — GNOME Lunar Clock Applet.
 • gnopernicus — Screen reader for GNOME 2.
 • gvlc — Gtk+ frontend for VLC.
 • rlwrap — A Readline Wrapper.
 • ire — Role-playing-game engine similar to Ultima 6.
 • jffnms — Web-based Network Management Sytem (NMS) for IP networks.
 • jsboard — Web-based news/discussion system.
 • kvlc — KDE frontend for VLC.
 • livehttpheaders — Adds information about the HTTP headers to Mozilla.
 • qvlc — Qt frontend for VLC.
 • selflinux — Selflinux is a collection of German documents about Linux.
 • tkrat — Tk based MUA.
 • wxvlc — wxWindows frontend for VLC.

Pakiety Osierocone. W tym tygodniu osierocono 12 pakiety. Poszukiwani są dla nich nowi opiekunowie. W sumie jest już 184 opuszczonych pakietów. Podziękowania dla ich poprzednich koordynatorów, którzy poświęcili swój czas dla społeczności Wolnego Oprogramowania. Zajrzyj na strony WNPP po pełną listę, a jeśli chcesz przejąć jeden z tych pakietów, dodaj informację do raportu o błędzie i przeadresuj ją do ITA:.

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów bądź tłumaczy. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na Twój mail pod adresem dwn@debian.org.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: zapal.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →