Większość gier dla Linuksa jest na zakazanej liście. Jest to efekt zmian w niemieckim ustawodawstwie związanym z restrykcjami wiekowymi dotyczącymi możliwości zakupu gier komputerowych (nowelizacja ustawy o ochronie młodzieży „Jungenschutzgesetz”). Ustawę uchwalono w czerwcu zeszłego roku. Weszła w życie dzisiaj. Przepisy noweli dopuszczają do obrotu wyłącznie takie gry komputerowe lub konsolowe, które zostały poddane kontroli urzędowej lub społecznej i określono dopuszczalny minimalny wiek odbiorcy. Produkt powinien być w sposób wyraźny oznaczony dla jakiej grupy odbiorców jest przeznaczony. Produkty nie oznaczone lub takie które zostały uznane za niedopuszczalne dla młodzieży nie mogą być reklamowane i oferowane dzieciom i młodocianym, ponadto nie mogą być przedmiotem handlu wysyłkowego i wystawiane w miejscach, do których mają dostęp dzieci i młodzież. Powstaje problem z tym, kto ma oznaczać programy typu open source?
Archiwalny news dodany przez użytkownika: vagla.pl.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →