TO TRZEBA WIEDZIEĆ!!!
No tak, zacząłem pogrubioną czcionką, ale to dlatego, że nie chciałbym, żeby ktoś przegapił tę informację. Otóż przed chwilą wpadł mi w ręce oznaczony wczorajszą datą dokument zatytuowany ePolska – Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001 – 2006. Jest to dokument zawierający strategię rozwoju naszego kraju w dziedzinie informatyki, a został opracowany w Ministerstwie Łączności…

UPDATE: Dokument w formacie PDF można znalezć na stronach Ministerstwa Łączności.

Jego wprowadzenie ma przyczynić się do zbudowania w naszym kraju społeczeństwa informacyjnego, przygotowanie Polaków do szybkich przemian technologicznych itd.

Lista celów, które mają zostać osiągnięte w najbliższych latach:

  • Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej
  • Powszechny, tańszy, szybszy i bezpieczny internet
  • Inwestowanie w ludzi i umiejętności (w tym edukacja)
  • Stymulowanie lepszego wykorzystania możliwości internetu (gospodarka elektroniczna, administracja publiczna oraz zdrowie on-line, sądownictwo w sieci, informatyzacja policji…)
  • Teleinformatyka na obszarach miejskich
  • Rozwój radia i telewizji cyfrowej

Już ten pobieżny przegląd głównych założeń powoduje, że przyszłość Polski nie wydaje mi się szara… Jest jednak ciekawsza rzecz. Otóż, w przeciwieństwie do uprzednio publikowanych założeń, w tym dokumencie jest już określony zarówno budżet (lub/i zródło finansowania), jednostki odpowiedzialne za zrealizowanie danego punktu, jak i termin jego realizacji.

Ale co ma z tym wspólnego Wolne Oprogramowanie? Otóż jednym z celów, które zostały przyjęte, jest promocja wolnego oprogramowania w zastosowaniach publicznych i komercyjnych. Oznacza to, że prawdopodobnie już wkrótce w biurach i urzędach państwowych znajdą się otwarte systemy operacyjne, a MS Office zostanie wyparty przez inne oprogramowanie, a szkoły już wkrótce pożegnają się z drogim oprogramowaniem komercyjnym. Za tym pójdzie wzrost świadomości przeciętnego Polaka i… OpenSource zawita do firm i domów… Czego sobie i wam wszystkim życzę…
Archiwalny news dodany przez użytkownika: honey.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →