Niestety ojciec redaktor (aka honey) ma problemy z dostępem do sieci i na mnie spadł obowiązek sklecenia dzisiejszego wydania Debian Weekly News. Na szczęście większość tłumaczenia została (jak zwykle) zrobiona przez Bartosza Zapałowskiego, także mam jeszcze szansę na odrobinę snu. W tekście jest pewnie trochę błędów, ale jest już zdecydowanie za późno bym prosił kogoś o korektę. Miłej lektury.

Witamy w 49 w tym roku numerze DWN, tygodnika dla ludzi zainteresowanych i związanych z Debianem. David Graham, lider Open and Free Technology Community (OFTC), która opiekuje się kilkoma debianowymi kanałami IRC, opowiada w jaki sposób OFTC zarządza sama sobą.
Czy Projekt Debiana jest Niezarządzalny?Ostatnie dyskusje na temat systemu głosowania w Debianie sprawiły, że David Welton zapytał czy projekt Debiana osiągnął stan, w którym nie da się nim już dalej zarządzać. Może Debian musi uznać, że władza jest już w rękach tych, którzy naprawdę coś robią, i dostosować do tego struktury decyzyjne.
Przeglądanie Changelogów i Plików Copyright. Nočl Köthe rozpoczął wyciąganie plików changelog i copyright z pakietów Debiana i umieszczanie ich na serwerze www. Jest to coś, czego obecnie brakuje na packages.debian.org, chociaż powinno być możliwe użycie laboratorium lintian na glucku do tego, skoro lintian jest obecnie uruchamiany regularnie – wspomniał Colin Watson.
Pomaganie Zewnętrznym Producentom .deb Aaron Isotton zamierza napisać nowy dokument, który wyjaśni jak producenci oprogramowania mogą dystrybuować programy bezpośrednio w formacie .deb. Poszukuje źródeł informacji oraz sugestii odnośnie tego dokumentu. Jednak Sean Perry powiedział, że nie ma to zbyt dużego sensu dla zewnętrznych producentów by dostarczać pakiety Debiana, ponieważ LSB wymaga tylko wsparcia dla rpm.
Nowe Glibc w Przygotowaniu. Jeff Bailey poinformował, że już kończy nowy zestaw źródeł glibc, które powinny się poprawnie budować na większości architektur i zostały już przetestowane na kilku. Powinno to też zlikwidować wiele znanych problemów w obecnej wersji. Nowa wersja będzie powodowała konflikty ze starymi wersjami innych pakietów, które nie chcą działać z obecnym glibc.
Problematyczny Debiut PornView. PornView jest przeglądarką obrazków, która niedawno została dołączona do archiwów Debiana. Christian Surchi zauważył, że niektóre obrazki w PornView są pozbawione licencji, a Jan Schumacher zastanawiał się, czy logo programu kwalifikuje się jako pornografia. Ten problem został rozwiązany, jednakże Oliver Bolzer wysnuł przypuszczenie (tylko po Japońsku), że PornView mocno wykorzystuje źródła GImageView z wyciętymi oryginalnymi informacjami licencyjnymi. Brian Nelson poinformował, że ten problem został już rozwiązany.
Debian-Installer z jądrem SE Linux. Brian May oświadczył, że stworzył obraz debian-installer z jądrem posiadającym obsługę SE-Linux, EVMS, FreeS/WAN oraz ACL. Pomimo, że ten obraz nie może jeszcze zostać użyty do instalacji Debiana, Brian uważa, że jest to dobra demonstracja tego, co jest możliwe do osiągnięcia z modularną budową debian-installer.
Strony Manuala do APT. Całkiem niedawno, Susan Kleinmann wytknęła pewne braki w stronie manuala do apt_preferences. Thomas Hood wysłał uaktualnienie sugerując, by Susan przepisała całą stronę tego podręcznika. Opinie i poprawki są obecnie przyjmowane, a ostateczna wersja powinna się pojawić wkrótce.
Testowanie Pakietów dla Dystrybucji Niestabilnej? Marek Habersack poskarżył się, że zbyt dużo deweloperów umieszcza pakiety w sidzie (dystrybucja niestabilna) bez wcześniejszego testowania. Marek uważa, że niektóre pakiety są umieszczane w archiwum nawet bez wcześniejszej próby ich zainstalowania. Niektórzy ludzie uważali, że Marek był zbyt ostry, podczas gdy inni sugerowali udoskonalenie sposobu rozwijania dystrybucji. Matt Zimmerman poinformował, że posiada on zaczątki bazującego na UML narzędzia do automatycznego testowania pakietów, jednak nie ma zbyt dużo czasu oraz jest zajęty innymi projektami.
Przechodzenie z Sarge na Woodiego. DebianPlanet posiada artykuł o tym, jak przejść z systemu Debian Sarge (dystrybucja testowa) na Debian Woody (dystrybucja stabilna). Autor wyjaśnia, że jego druga stacja robocza przekształciła się w kolejny serwer i potrzebuje stabilności i bezpieczeństwa Woodiego. Artykuł opisuje cały proces wraz z kilkoma skryptami i przykładami komend.
Dlaczego OpenOffice.org nie jest w Sekcji Main? Gdy John Goerzen przeczytał ostatni odcinek DWN, zastanowił się dlaczego OpenOffice.org znajduje się w sekcji contrib a nie w main, mimo, że OpenOffice.org został wypuszczony na GNU General Public License. Steve Langasek wyjaśnił, że pakiet obecnie wymaga niewolnej implementacji języka Java. Guido Guenther wspomniał, że Red Hat buduje OpenOffice.org korzystającego tylko z gjc.
Prywatna Instalacja Katie. Katie (lub raczej Debian Archive Katie) jest oprogramowaniem zarządzającym archiwami Debiana (sekcje non-US, security i main). Brian May poinformował, że udało mu się uruchomić system katie, opisał poszczególne kroki oraz konfigurację, jakiej użył. Jakkolwiek, James Troup aktywnie odradza użycie tego oprogramowania.
Wolne Skrypty z Niewolnymi Interpreterami. Steve Langasek zastanawiał się jak traktować skrypty, które zostały wydane na GNU General Public License, ale nie działają poprawnie na wolnych interpreterach. Free Software Foundation stwierdza, że to nie stanowi problemu dopóki skrypt jest tylko interpretowany, a nie łączony z niewolnym komponentem.
Tworzenie GUI dla Jidgo? Chris Severance zauważył, że w Jidgo brakuje graficznego interfejsu (GUI) i zaproponował jak powinno to być rozwiązane. Richard Atterer już planował taki program, ale nie starczyło mu na to czasu. Jego obecnym pomysłem jest, by aplikacja GUI Jidgo rejestrowała się w przeglądarce www. Tym sposobem, okienko dialogowe otworzyłoby się, gdy się kliknie na odnośniku „.jidgo”.
Dodawanie Obsługi ReiserFS do parted. Timshel Knoll poszukuje rad jak dodać obsługę ReiserFS do programu partycjonującego i zmieniającego rozmiar partycji parted. Rozwiązaniem wydaje się być dynamiczne ładowanie odpowiedniej wersji biblioteki dzielonej ReiserFS.
Dostarczanie Dokumentacji XML/SGML ze Źródłami? Adam DiCarlo zastanawiał się, czy dobrze by było, gdyby dokumentacja SGML i XML była dostarczana wraz z odpowiednimi kodami źródłowymi. Ludzie z debian-doc prawie jednogłośnie (z wyjątkiem Colina Waltersa) zgodzili się, że źródła XML/SGML są faktycznie źródłami i nie powinny znajdować się w pakietach binarnych.
Proponowana Poprawka zasad w SPI. Jimmy Kaplowitz zaproponował poprawienie zasad w SPI co pozwoli zmniejszyć wymaganą na spotkaniach ilość osób do czterech. Artykuł piąty mówi, że potrzeba żeby czternastu aktywnych członków poparło tę propozycję, by została ona rozważona. Następnie sekretarz ma trzydzieści dni by zarządzić głosowanie. Niektórzy protestowali, gdyż zbyt mała liczba członków zarządu mogłaby podejmować decyzje.
Debian GNU/Linux 3.0 Uaktualniony. Prawie pięć miesięcy po wydaniu Debian GNU/Linux 3.0, wreszcie ukazało się uaktualnienie dla woody. Ta odsłona dodaje 59 poprawek bezpieczeństwa, które do tej pory były dostępne na security.debian.org oraz 33 poprawki na ważne błędy w różnych paczkach. Szczegóły są na tej stronie.
Poprawki Bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

 • gtetrinet — Buffer overflows.
 • tcpdump — Denial of service.
 • tetex-bin — Arbitrary command execution.
 • Perl — Broken safe compartment.
 • wget — Directory traversal, buffer overflow.
 • lynx — CRLF injection.
 • mICQ — Denial of service.
 • MySQL — Several vulnerabilities.

Pakiety Nowe lub Warte Uwagi. Następujące pakiety zostały niedawno dodane do Debiana lub zawierają ważne poprawki.

 • e2undel — Narzędzie pozwalające odzyskiwać skasowane pliki z partycji ext2.
 • fontilus — Program do graficznego zarządzania czcionkami w GNOME.
 • gcm — Narzędzie do zarządzania schowkami w GNOME 2.
 • gkrellmitime — Wtyczka czasu internetowego do gkrellm.
 • launchtool — Uruchamia polecenie i nadzoruje jego wykonanie.
 • medcon — Narzędzie do konwersji obrazków medycznych (DICOM, ECAT, …).
 • pdns — Niezwykle potężny i wszechstronny serwer nazw.
 • rsxs — Naprawdę niezły wygaszacz ekranu dla X.
 • styx — Generator parserów/skanerów.
 • systrace — Wymuszaj politykę syscalli na aplikacjach.
 • tightvncserver — Serwer Virtual Network Computing.
 • tinycdb — Paczka do tworzenia i czytania stałych baz danych.

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów. Zajrzyj na stronę pomocy , by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na twój mail pod adresem dwn@debian.org.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: mmazur.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →