Ten tydzień był nieco spokojniejszy jeśli chodzi o ruch na liście mailowej, więc tegotygodniowe nowinki powinny być miłe i krótkie, większość dyskusji skupiała się na zmianie na dirname(__FILE__) jako sposób dołączania plików. W tym tygodniu 4 nowe wydania, 1 stabilne, 2 bety.

autor: Alan Knowles alan_k@php.net (tłumaczenie: Robert Janeczek rashid@php.net)


Nowe wydania

Stabilne

  • Date -Pakiet do manipulacji i wyświetlania dat

Beta

  • spread -Rozszerzenie PHP udostępniające pełny interfejs protokołu komunikacyjnego spread
  • APD – Rozszerzenie PHP udostępniające w pełni wyposażony profiler i debugger PHP.

Skrót z PEAR-DEV

HTML_Select, standardowy zestaw kontrolek Select

Kontynuowano dyskusję na temat HTML_Select, zestawu wspólnych menu selectów takich jak: nazwy państw, okręgów itp. i jak to powinno być połączone z pakietem HTML

Ścieżki PEAR w require_once a użycie dirname(__FILE__)

Lukas Smith ponownie zwrócił uwagę na potrzebę zmiany struktury używanej w require_once i rozpoczęcia korzystania bardziej z dirname(__FILE__) niż opieraniu się na prawidłowym ustawieniu include_path. To jest częsty problem w środowiskach hostowanych i stwierdzono, że możliwy jest niewielki przyrost wydajności, bo PHP nie będzie musiało przeszukiwać każdego katalogu w include_path przed dołączaniem pliku. Dyskusja trwa.

Struktura plików MDB

Lukas wspomniał, że chce zaatakować kolejną rzecz ze swojej listy todo MDB przenosząc pliki MDB do standardowej struktury PEAR.


Nowe i proponowane pakiety

Apache_LogParser

Sagai Bashari zaproponował pakiet do parsowania logów Apache i tworzenia statystyk w oparciu o informacje z nich uzyskane. Pakier ma umożliwiać również parsowanie logów innych aplikacji o podobnym formacie, np. serwer proxy squid.


Rozwój

Ruch w CVS w tym tygodniu odbywał się w następujących pakietach: Date, DBA, DB_Relational, MDB, PECL::apd, PECL::bcompiler, PECL:python, PECL::spread, XML_XSLT_Wrapper. Dosyć dużo commitów do nowego peardoc2, nowego systemu dokumentacji PEAR.

Odwiedź stronę PWN
PHP PEAR Weekly News is copyrighted © 2001, 2002 The PHP Group
All rights reserved.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: rashid.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →