Z powodu sesji nie wrzuciłem PWN z zeszłego tygodnia, chętnych do poczytania zapraszam tu: PWN 22.09.2002
Wolfram Kriesing nadesłał notkę z podziękowaniami dla wszystkich pracujących nad PEAR za ich prace, która pomaga mu w przyspieszeniu i uproszczeniu prac nad projektem – wszystko dzięki wysokiej jakości kodu PEAR. To właśnie w takich zastosowaniach PEAR pokazuje swoją siłę – jakość i dostosowywalność upraszcza życie programistom, a projekty zbudowane w oparciu o PEAR są prostsze w obsłudze i zarządzaniu. Kolejny pracowity tydzień na liście mailowej – dyskusje o wirtualnych systemach plików, planach dla pear.php.net (do tego przygotowywanie się do oficjalnej premiery PEAR razem z wydaniem PHP 4.3). Pakiet DBA dzieli się a PEAR dostaje partię owoców. W tym tygodniu 4 stabilne i 3 bety, do tego 2 propozycje pakietów.

autor: Alan Knowles alan_k@php.net (tłumaczenie: Robert Janeczek rashid@php.net)


Nowe wydania

Stabilne

  • Image_GraphViz  – biblioteka do współpracy z narzędziami GraphViz atorstwa AT&T (biblioteka do wykreślania i wizualizacji)
  • Benchmark  – środowisko do benchmarkowania skryptów i funkcji PHP.
  • PHPUnit  – biblioteka do testów regresyjnych, testuje aplikacje sprawdzając czy metody i wyjście jest zgodne z przewidywaniami
  • XML_Transformer  – biblioteka łącząca funkcje PHP z tagami XML

Beta

  • DBA  – nakładka na funkcje DBA wraz z opartym na plikach emulatorem DBA
  • Net_Dict  – biblioteka do zapytań Internet Dictionary Servers
  • Mail_Queue  – biblioteka do kolejkowania dużej ilości emaili

Skrót z PEAR-DEV

Virtual File Systems

Jon Wood, ogłosił swój zamiar stworzenia pakietu Virtual File System (VFS), co doprowadziło do interesującej dyskusji na temat użycia implementacji VFS z Horde. Z tego powodu Chuck Hagenbuch z Horde zapakował Horde_VFS w pakiet PEAR i udostępnił go. Mimo tego pomysł implementowania zorientowanego obiektowo API dla VFS wciąż pozostaje otwarty i pomysły o tym jak użyć ponownie istniejący kod Horde_VFS i udostępnić obiektowe API nadal są omawiane na pear-dev.

Zeszłotygodniowe Weekly News

Wielkie dzięki dla Pierre-Alain Joye za zeszłotygodniowe PWN, w których zastąpił mnie (byłem zajęty testowaniem PHP na sprzedawanych maszynach). To odświeżające spojrzenie z innego punktu widzenia na wydarzenia wokół PEAR. Być może w przyszłości będziemy częściej korzystali z usług innych autorów aby częściej pokazywać tą inną perspektywę.

Plany dla pear.php.net

Martin Jansen nadesłał swoje plany co do Pear.php.net, w tym bardziej zaawansowany system proponowania pakietów, aby spróbować uniknąć sytuacji, kiedy propozycje giną w natłoku dziennego ruchy i uczynić proces bardziej przezroczystym. Do tego ma nadzieję na stworzenie bardziej szczegółowej strony z informacjami dla programistów, z listą otwartych bugów, propozycjami ulepszeń i wieloma innymi rzeczami. Po tym ruszyła żywa dyskusja na temat zalet takich rzeczy jak lista 'top ten’ najlepszych wykrywaczy/naprawiaczy błędów, która została zdjęta z pear-dev głównie dlatego, że naprawianie błędów nie jest czymś, co powinno być motywowane utytułowaniem jako 'top fixer’, bardziej zależy nam na lepszym i bardziej rozważnym wyłapywaniu błędów.

Podsumowanie PEAR::Error

Sebastian Bergmann zapytał o używanie funkcjonalności PEAR error, czegoś co jest jądrem pakietów PEAR. Brent Cook udostępnił dobre podsumowanie użyteczności PEAR:error i zauważył, że możliwości PEAR::error faktycznie się nie rozwijają, ale nastąpi poważna zmiana po wypuszczeniu PHP5 (które wprowadza obsługę throw i catch do obsługi błędów).

DBA zostaje podzielone na komponenty – SQL_Parser, DBA_Relational i klasyczne DBA.

Brent Cook ogłosił rozbicie pakiety DBA na trzy oddzielne – SQL_Parser, pakiet do parsowania i odczytu poleceń SQL, DBA_Relational – do udostępniania właściwości relacji SQL bazom DBA i prosty pakiet DBA, który oferuje pojedyncze API do pracy z DB2, GDBM i opartych na plikach bazach typu klucz, wartość.

PHPUnit, środowisko do testów, odgałęzienie dla Zend Engine 2 (PHP5)

Sebastian Bergmann ogłosił, że stworzył gałąź w PHPUnit, dla potrzeb Zend Engine 2 (aka PHP5), nowa gałąź wprowadza testowanie przestrzeni nazw, nowe przekazywanie przez referencję i naprawdę prywatne składowe.

Banany w PEAR?

To był pracowity tydzień dla Sebastiana, pytał też o umieszczanie SRM (serwera aplikacji PHP), spaczkowanego w PEAR. Jako, że klasy SRM są nazywane Banana’s, to po krótkiej dyskusji zdecydowano nazwać klasę bazową 'Banana’, więc od teraz mamy tez banany w tej najbardziej owocowej bibliotece (PEAR – ang. gruszka) ..

Bugi i poprawki

Dzięki za znajdywanie błędów i pare poprawek otrzymują: Paweł Gołaszewski, Michael Kefeder, Michael Fork, phpsurf, Francisco Benza.


Nowe i proponowane pakiety

Net_Dict, do zapytań Dictionary Servers

Chandrashekar Bhosle zaproponował pakiet do obługi zapytań słownikowych przy użyciu protokołu DICT – został on dodany do CVS w tym tygodniu i wygląda na to, że będzie się rozrastał i wchłonie część pracy, którą zajmował się już Jesus Castagnetto przy pracach nad podobną klasą.

XSLT, nakładka na PHP XML Stylesheet Tools

Pierre-Alain Joye zgłosił nakładkę na XLST (standard wzorców XML i znacznikowania stylów), które udostępnia jednorodne API do obsługi wielu sposobów obsługi XLST dostępnych w PHP (tj. domxsl, libxslt and msxml4).


Rozwój

Ruch w CVS w tym tygodniu odbywał się w następujących pakietach: Auth, Benchmark, Cache_Lite, DB, DB_DataObject, DBA, DBA_Relational, HTML_Common, HTML_Quickform, Image_GraphViz, Image_Transform, Inline_C, Log, Mail_Queue, MDB, Net_Dict, Net_DNS, PECL:apd, PECL:bcompiler, PECL:mailparse, PECL:smbd, PECL:spread, Perm_LiveUser, PHPUnit, SQL_Parser, XML_Transformer.

Nowa i uaktualniona dokumentacja

PHPdoc2 będzie umieszczony w nowym katalogu w CVS jeszcze w tym tygodniu, co pozwoli przenieść starą dokumentację do nowego Standardu.

Odwiedź stronę PWN
PHP PEAR Weekly News is copyrighted © 2001, 2002 The PHP Group
All rights reserved.
Archiwalny news dodany przez użytkownika: rashid.
Kliknij tutaj by zobaczyć archiwalne komentarze.

Oznaczone jako → 
Share →